Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Energetický audit budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125EABU KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Karel Kabele
Přednášející:
Karel Kabele, Michal Kabrhel, Miroslav Urban
Cvičící:
Karel Kabele, Michal Kabrhel, Miroslav Urban
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Seznámení s základními metodami a nástroji pro zpracování energetického auditu budov a jejich praktická aplikace. V části teoretické jsou přednášky, v části praktické pak zpracování předběžného energetického auditu konkrétního objektu na základě vlastního průzkumu ve 3-4 členných skupinách. Stanovení energetické náročnosti budov. Metody efektivního průzkumu budov. Úsporná opatření v budovách. Komplexní posouzení zadaného objektu (průmyslová nebo občanská budova) na základě vlastního průzkumu konkrétního objektu pomocí dotazníku a návštěvy objektu. Analýza získaných dat a návrh úsporných opatření. Týmová práce v 3-4 členných studentských týmech. Výuku zajišťuje po stránce materiálového a organizačního zázemí Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov (CDOESB) při katedře TZB.

Požadavky:

Úspěšně absolvovaný test (min 50 %)

Obhájená a zkompletovaná závěrečná zpráva a Poster nebo prezentace*)

Výsledná známka je z 50 % známkou z testu a z 50 % známkou za zpracování Energetického auditu

Osnova přednášek:

Zahájení předmětu, informace k průběhu. Energetická náročnost budov 1. - Úvod do legislativy - Princip hodnocení a klasifikace energetické náročnosti budov

Energetická náročnost budov 2. - Hodnocení a klasifikace energetické náročnosti - Příklady

Energetická náročnost budov 3. - Princip vytvoření energetického modelu - Interpretace výstupů

Energetický audit - postup a součásti 1

Energetický audit - Ekonomické vyhodnocení

Energetický audit - Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí

Energetický audit - postup a součásti 2

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie Kontrola klimatizačních systémů

Energie, exergie, anergie. Formy energie a jejich přeměna 1

Formy energie a jejich přeměna 2

Formy energie a jejich přeměna 3

Zápočtový test

Osnova cvičení:

1 Výběr objektu, rozdělení do teamů, popis objektu - stávajícího stavu, analýza provozu objektu, mezi cvičením 1 a 2 bude provedena návštěva objektu

2 Příklad vytvoření matematického modelu objektu v NKN, seznámení s výpočetním nástrojem NKN; stažení pro potřeby EAB ZDE. Zadávání stávajícího stavu objektu do NKN.

3 Práce na modelu stávajícího stavu objektu v NKN, konzultace, návrh variantního řešení úsporných opatření na objektu.

4 Vytvoření 2-3 variant souboru úsporných opatření, ladění modelu variant úsporných opatření na objektu v NKN, konzultace

5 Analýza variant,zpracování závěrečné zprávy

6 Závěrečná oponentura skupin

Cíle studia:

Seznámení se s procesem energetického auditu budov a návrhem energteicky úsporných opatření z hlediska energetické náročnosti, návratnosti a dopadu na životní prostředí.

Studijní materiály:

!ČSN ISO 50002 Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití. UNMZ 06/2016"

!ČSN EN 16247-1 Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky UNMZ 2013

!Zákon 406/2000 O hospodaření energií v aktuálním znění

:https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/ucebnice-specialisty-energetickyaudit_energetickyposudek.pdf

: online studijní materiály prezentované při výuce

Poznámka:

Pro mgr.program Inteligentni budovy

Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125EABB,EABU
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-204

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204
místnost TH:A-233

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A233
Út
St
Čt
místnost TH:A-233

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A233

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5833606.html