Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Stavební elektrotechnika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125XSEL Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Názorným způsobem budou vysvětleny a popsány základy aplikované elektrotechniky v budovách. Elektrické instalace klasického a speciálního provedení (požární bezpečnost, instalace EZS a EPS, datové rozvody, atd.). Důraz bude kladen na pochopení rozdílu mezi klasickou instalací a systémovým řešením instalací v současnosti a v budoucnosti v budovách. Na příkladu projektu systémového rozvodu v budovách budou zhodnoceny a rekapitulovány výše uvedené skutečnosti (včetně příkladů z praxe). Komplex problémů bude orientována na úsporu energií, obnovitelné zdroje, spolehlivost, bezpečnostní kriteria na stavbách, bezpečnostní kriteria elektrických zařízení, inteligentní prostředí budov jejich technologii, filozofii a architekturu. Vymezení mezních hodnot vlivu elektromagnetických a elektrických polí na zdraví člověka bude motivován u studentů zájem o řešení této nové skutečnosti v kontextu s elektrickými rozvody

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1.Základní informace o aplikované a teoretické elektrotechniky; Základní fyzikální a elektrotechnické veličiny stavebně aplikační problematiky, příklady a vlivy na bezpečnost a technickou způsobilost zařízení staveb včetně všech fází realizace a aplikace; Rozdělení elektrotechniky podle funkce budovy.

2.Technické uspořádání a bezpečnost práce, normativní východiska, rizika a příčiny úrazu elektrickým proudem; Zásady bezpečné obsluhy a práce na elektrickém zařízení; Ochrany před nebezpečným dotykem, zkratům, přepětím, přetížení a blesku.

3.Vliv elektrotechniky na konstrukci stavby a naopak, její začlenění do přípravy a realizace stavby (panelové domy, polyfunkční budovy, architektonické stavby, inteligentní budovy); Výroba a rozvod elektrické energie, elektrárny, alternátory, principy elektrických strojů. Příklady.

4.Elektrické stanice, transformovny. Kompenzace účiníku, uzemňování, pospojování (s důrazem na bezpečnost a úspory energií). Značky, metodika a principy projektování elektroinstalací. Realizace vnitřních elektrických rozvodů (metodika návrhu). Projektová dokumentace;

5.Elektromagnetické prostředí:

Vlivy elektrotechnických principů v budovách. Bludné proudy. Elektromagnetická kompatibilita, její aplikace v budovách. Ochrana před bleskem - nové pojetí.

6.Základy inteligentní elektroinstalace, její důsledky v systému automatizace budov; Struktura automatizace budov a systémová technika budov; Standardizované sběrnice a sítě automatizace budov.

7.Evropská instalační sběrnice KNX/EIB; Základní principy jiných systémů jako LONWORX, BACnet apod. Přístroje na sběrnici; Topologie; Přenosová média; .Průběh komunikace; Použití softwaru ETS pro projektování a programování systémové instalace KNX, diagnostika. Cvičení: Příklady a praktické aplikace v podobě projektů a ukázky v laboratorních podmínkách; případně exkurze na realizovaných zakázkách.

Osnova cvičení:

Příklady z praxe. Ovládání a řízení osvětlení, žaluzií, topení, VZT, spotřebičů, simulace přítomnosti atd.;Laboratoř IB. Bezpečnostní technologie staveb, systémy CCTV, EPS, EZS, nouzová signalizace, výtahy atd. Prezentace studentů, diskuze, instruktáž zástupce výzkumných a obchodních společností zabývajících se inteligentními systémovými rozvody v budovách. Prezentace studentů; Příklady realizací; Ukončení studijního cyklu přednášek a zápočet.

Cíle studia:

Student získá základní orientace aplikované elektrotechniky ve stavebním průmyslu. Bude schopen řešit otázky bezpečnosti strojů a osob od vlivu elektřiny. Získá základní orientaci při návrhu klasických a inteligentních rozvodů, včetně jejich dimenzování a aplikací bezpečnostních technologií.

Studijní materiály:

[1] Garlik,B.: Texty přednášek. (včetně dílčích odkazů na literaturu)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1619006.html