Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Modelování energetického chování budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125MEC KZ 4 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Úvodní kurs modelování energetického chování budov a systémů TZB.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Úvod do problému „energie a budova“, teoretické základy modelování energetického chování budov - aplikovaná termodynamika, solární procesy, psychrometrie, teorie vnitřního prostředí. Principy modelování energetického chování budov Přehled simulačních metod a nástrojů Úvod do ESP-r - metoda, klimadata, materiály a konstrukce,optické vlastnosti zasklení, zátěžové profily. Případové studie. Praktická cvičení v modelování energetického chování budov

Osnova cvičení:

1 Simulace versus měření - hodnocení vnitřního prostředí na základě modelu PMV.

2 Analýza potřeby energie v různých klimatických podmínkách (ESP-r).

3 TRNSYS

4 TRNSYS

Cíle studia:

Student se seznámí s problematikou modelováním dynamických jevů v energetických systémech TZB ve vazbě na budovy a metodami a prostředky pro optimalizaci návrhů systémů TZB a budovy z hlediska energetického chování.

Studijní materiály:

1. Clarke J.A. Energy Simulation in Building DesignISBN 0-85274-797-7, 1985 Bristol 2. Kabele K. Modelování a simulace energetických systémů budov (TOPIN 2000)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1481206.html