Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Odběrní plynová zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125YOPZ Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Ilona Koubková
Přednášející:
Ilona Koubková
Cvičící:
Ilona Koubková
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Návrh plynovodní přípojky, řešení domovního plynovodu, včetně návrhu a posouzení plynových spotřebičů,dimenzování potrubí a výpočet tlakových ztrát potrubí, posouzení místností z hlediska množství vzduchu na spalování, varianta řešení pro propan-butan.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:

Plynovodní přípojky - NTL, STL, vedení a volba trasy, návrh dimenze, regulátory tlaku.Plynové spotřebiče - rozdělení, typy, umístění, volba spotřebiče.Posouzení umístění plynových spotřebičů s ohledem na větraný či větratelný prostor.Zásady pro rozvod plynu uvnitř obytných budov, zásady vedení pro neobytné prostory. Návrh a umístění plynoměrů.Dimenzování a návrh trasy vnitřního domovního plynovodu, izometrie rozvodu.Variabilní návrhy rozvodu plynu pro plynové kotelny.Závěrečný test.

Osnova cvičení:

1) Úvodní cvičení, seznámení s úlohami a zadáním. Situace pro návrh plynovodní přípojky pro úlohu č. 1

2) Domovní plynovod - zadání objektu , volba plynových spotřebičů a jejich posouzení - úloha č.2

3) Domovní plynovod - zakreslení trasy domovního plynovodu, izometrie - úloha č. 3

4) Domovní plynovod - výpočet DN potrubí, technická zpráva, situace - úloha č. 3

5) Propan - butan - zadání rodinného domu, situace - úloha č. 4

6) Propan - butan - zakreslení trasy potrubí, DN potrubí, technická zpráva - úloha č. 4

7) Závěrečná konzultace

Cíle studia:

Student se seznámí s navrhováním plynových odběrných zařízení. V praktické části provede komplexní návrh na zadaném objektu.

Studijní materiály:

! Kabele, K. a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1 Zdravotní technika, Vytápění ČVUT 2011,978-80-01-04722-4

! Kabele, K. a kol.Technická zařízení budov: vytápění - podklady pro cvičení. Praha: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05203-7

! ČSN EN 15001-x Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití, 2012 v platném znění dostupné pro studenty na fakultním webu https://portal.fsv.cvut.cz/vic/csn_online.php

! ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky 2008 V platném znění dostupné pro studenty na fakultním webu https://portal.fsv.cvut.cz/vic/csn_online.php

?Technické podklady pro plynová zařízení TPG.

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125YOPZ
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:C-208

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C208
místnost TH:C-208

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
C208

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1105906.html