Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aplikovaná termomechanika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125YATM Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Daniel Adamovský
Přednášející:
Daniel Adamovský
Cvičící:
Daniel Adamovský
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět Aplikovaná termomechanika obsahuje tři základní skupiny, ve kterých se student postupně seznámí s vybranými kapitolami z problematiky vlhkého vzduchu, termodynamiky par a sdílení tepla. Cílem každé kapitoly je seznámit studenty s principy zařízení obvyklých v systémech vytápění, větrání a chlazení, s kterými se setkají v praxi. V kapitole vlhkého vzduchu budou probrány typické i méně používané procesy odehrávající se při úpravě vzduchu ve vzduchotechnické jednotce. Část termodynamiky par je zaměřena na známé okruhy kompresorových a absorpčních chladících zařízení a tepelných čerpadel. V závěrečné kapitole budou vysvětleny procesy a principy vztažené k výměníkům tepla.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1Úvod od předmětu, I. a II. zákon termodynamiky.

2Základy kapitoly vlhkého vzduchu. Základní izobarické změny stavu vlhkého vzduchu a Mollierův diagram.

3Termodynamika par, názvosloví, základní vlastnosti. Diagramy vodní páry, základní vratné děje v parách a vybrané nevratné děje.

4Parní oběhy, Clausiův - Rankinův oběh, kompresorový oběh, absorpční oběh

5Výměníky tepla, úvod do sdílení tepla, sdílení tepla vedením, prouděním, prostup tepla.

6Základy podobnosti sdílení tepla prouděním, základní kriteria, Vybrané kriteriální rovnice popisující sdílení tepla ve výměnících

Osnova cvičení:

1I. a II. zákon termodynamiky.

2Využití procesů vlhkého vzduchu ve vzduchotechnice.

3Termodynamika par, základní vratné děje v parách a vybrané nevratné děje.

4Parní oběhy, Clausiův - Rankinův oběh, kompresorový oběh, absorpční oběh

5Výměníky tepla

6Výměníky tepla

Cíle studia:

Seznámit studenty s principy zařízení obvyklých v systémech vytápění, větrání a chlazení, s kterými se setkají v praxi.

Studijní materiály:

!Výukové materiály na stránce předmětu http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125YATM

?Moran, M., Shapiro, H. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 5th edition, John Wiley and Sons, 2007, ISBN 978-0-470-03037-0.

?Baehr H. D., Stephan, K.: Heat and Mass Transfer, 2nd edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, ISBN 3-540-29526-7

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125YATM
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-230

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A230
místnost TH:A-230

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A230
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25086005.html