Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Systémy budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125SYB ZK 4 4P česky
Garant předmětu:
Karel Kabele
Přednášející:
Karel Kabele, Jan Tywoniak
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Multikriteriální analýza požadavků na vnitřní prostředí a funkci systémů v jednotlivých typech budov a provozů a kritéria optimalizace pro řešení energetických a ekologických systémů budov. Vazby mezi technickými zařízeními budov a stavbou. Integrovaný pohled na koncepční řešení v různých typech budov z hlediska vnitřních systémů a konstrukčního řešení budov. Např. administrativní budovy, obytné budovy, haly, obchodní centra, kulturní centra, průmyslové stavby, sportovní stavby, rodinné domy, pasivní atd. Posluchači budou seznámeni s požadavky na vnitřní prostředí, charakteristickými prvky energetických a ekologických systémů budov ve vazbě na stavebně-konstrukční řešení budovy pro daný typ budovy.

Požadavky:

Zkouška se skládá ze 2 písemných online testů v počítačové učebně A233 v prostředí MS Teams (nutno znát své přihlašovací údaje do KOSu) a ústní části. První test má 10 otázek z problémových okruhů TZB a KPS s výběrem správných odpovědí - pokud student správně odpoví alespoň 5 otázek (50 %), pokračuje druhým testem, který má 5 otázek z témat přednášek, na které odpoví vlastními slovy. Následuje ústní část, kde mohou být položeny doplňující otázky a proběhne klasifikace na základě výsledků testů a reakce na položené otázky.

Osnova přednášek:

*Energeticky optimalizovaná řešení budov a jejich technických systémů, širší souvislosti. Zásady tvorby konceptu technických systémů budov s ohledem na kvalitu prostředí a energetickou náročnost.

*Principy a technické řešení zásobování teplem. Stavebně‐energetické koncepce budov, základní modely, kritéria a strategie.

*Principy a technické řešení ochlazování budov. Progresivní stavební konstrukční prvky (obálka budovy, vnitřní konstrukce, tepelná setrvačnost, stínicí technika)

*Principy a technická řešení zásobování vodou a likvidace odpadních vod. Aktivní stavební konstrukce.

*Principy a technická řešení větrání budov. Integrace prvků využívající obnovitelné energie do budov.

*Principy a technická řešení zásobování elektrickou energií. Inteligentní budovy. Řízení a provozování budov.

*Koncepce a příklady budov pro bydlení a krátkodobé ubytování - penziony, hotely, studentské koleje

*Koncepce a příklady budov pro vzdělávání – mateřské a základní školy

*Koncepce a příklady budov pro vzdělávání – vysokoškolské budovy, specializované školy, vzdělávací centra

*Koncepce a příklady budov pro sport

*Koncepce a příklady administrativních budov

*Koncepce a příklady budov pro zdravotnictví a sociální služby

*Koncepce a příklady nákupních center a výrobních budov

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Naučit se aplikovat znalosti získané studiem odborných přednětů na řešení reálných objektů

Studijní materiály:

!TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 3: nulové, pasivní a další. Praha: Grada, 2012. Stavitel. ISBN 978-80-247-3832-1

!HOWELL, Ronald H., William J. COAD a Harry J. SAUER. Principles of heating ventilating and air conditioning: a textbook with design data based on the 2013 ASHRAE handbook - fundamentals. 7th ed. Atlanta: Ashrae, c2013. ISBN 978-1-936504-57-2.

:Poznámky k přednáškám a aktuality na webových stránkách předmětu

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-280

16:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1141006.html