Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Energy and Indoor Environment

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125TIE ZK 2 2P anglicky
Garant předmětu:
Karel Kabele
Přednášející:
Pavla Dvořáková, Karel Kabele, Zuzana Veverková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s teoretickými poznatky o aspektech kvality vnitřního prostředí (IEQ) ve vazbě na energetickou náročnost budov. Během přednášek jsou uvedeny a popsány základní principy technických systému vytápění, větrání, klimatizace, hospodaření s vodou a zásobování elektrickou energie a jednotlivé složky vnitřního prostředí. Přednášky jsou doplněny semináři, kde si studenti seznámí s tvorbou konceptu TZB a prakticky vyzkouši měření a hodnocení IEQ.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu, požadavky a průběh zkoušky jsou uvedeny na webu předmětu v systému Moodle.

Osnova přednášek:

Energy and buildings I

Energy and buildings II

Energy and buildings III

Energy and buildings IV

Seminar energy concept - air, heat

Seminar energy concept - water and electricity

Indoor Air Quality I

Indoor Air Quality II

Thermal Comfort 1

Thermal Comfort 2

Visual comfort

Acoustical Comfort

Seminar acoustic

Psychological comfort

Seminar questionnaire surveys

IEQ assesment method

Osnova cvičení:

Semestral work introduction

Seminar energy concept - air, heat

Seminar energy concept - water and electricity

Excursion

Seminar IAQ1

Seminar IAQ2

Seminar thermal comfort 1

Seminar thermal comfort 2

Seminar visual comfort

Seminar acoustic

Psychological comfort

Seminar questionnaire surveys

Cíle studia:

Cíle kurzu:

- Porozumění principům udržitelného navrhování budov: Studenti budou schopni identifikovat a aplikovat základní principy udržitelného navrhování budov a energetické účinnosti.

- Zvládnutí pokročilých technologií TZB: Studenti se seznámí s pokročilými technologiemi v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace a budou schopni je aplikovat v rámci návrhu a hodnocení budov.

- Řízení kvality vnitřního prostředí (IEQ): Studenti získají dovednosti v řízení a hodnocení kvality vnitřního prostředí, včetně aspektů jako je tepelný komfort, vizuální a akustický design a psychická pohoda.

- Aplikace metod hodnocení IEQ: Studenti se naučí a budou schopni aplikovat metody hodnocení kvality vnitřního prostředí s důrazem na hodnocení výkonnosti budov.

- Praktická zkušenost s měřením a hodnocením IEQ: Studenti získají praktické zkušenosti s měřením a hodnocením kvality vnitřního prostředí pomocí různých měřicích přístrojů a standardních postupů.

-Analytické a kritické myšlení: Studenti budou schopni analyzovat a kriticky posuzovat výsledky hodnocení IEQ a navrhovat opatření pro zlepšení kvality vnitřního prostředí v budovách.

- Samostatná práce a prezentace: Studenti budou schopni samostatně pracovat na semestrálních projektech, které zahrnují hodnocení IEQ a navrhování opatření pro zlepšení v různých typech budov. Budou schopni prezentovat své výsledky a závěry.

- Aktivní účast na výuce: Studenti budou aktivně účastni výuky prostřednictvím diskuzí, cvičení a praktických seminářů, což jim pomůže lépe porozumět a aplikovat probírané koncepty.

Tyto cíle budou dosaženy prostřednictvím kombinace přednášek, praktických seminářů, samostatné práce a diskuzí, které pokrývají široké spektrum témat spojených s udržitelným navrhováním budov, energetickou účinností a kvalitou vnitřního prostředí.

Studijní materiály:

Jokl,M:Zdravé obytné a pracovní prostředí.ACADEMIA,Praha 2002

Bluyssen Philomena M.: The Indoor Environment Handbook How to Make Buildings Healthy and Comfortable, Earthscan ltd (United Kingdom), 2009, ISBN-13: 9781844077878

CORGNATI, S.P., GAMIERO da SILVA: Indoor climate quality assessment, Rehva Guidebook 14, REHVA 2011

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=11026
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25027005.html