Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Elektrotechnika a inteligentní budovy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125EBU ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Bohumír Garlík
Přednášející:
Bohumír Garlík
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Informační společnost, inteligentní systémy, nové technologie výrazně ovlivňují různé systémové aplikace TZB. Zásadní ideou je úspora energií, materiálů a zajištění optimálních parametrů vnitřního a venkovního prostředí. Vliv elektromagnetického prostředí, elektromagnetické kompatibility, aplikace inteligentně fungujících zařízení v budovách vyžaduje systémový přístup k řešení celého komplexu TZB a inteligentních elektroinstalací.

Požadavky:

Předmět nemá specifické požadavky. Podrobnosti jsou uvedeny na stránce předmětu.

Osnova přednášek:

1 Úvod do předmětu. Vybrané základy elektrotechniky. Definice inteligentních budov a Smart Cities, koncepce, architektura. Nový pohled na problematiku staveb i v kontextu Smart Cities.

2 Základní pojmy a definice řízení. Základní pojmy regulace v aplikaci TZB. Základy logického řízení. Kombinační logické obvodu, aplikace, návrhy logických systémů.

3 Logické funkce. Příklady aplikací logických kombinačních obvodů. Základy sekvenčních logických obvodů.

4 Logické řízení, úvod do systémů automatizace budov.

5 Praktické příklady aplikací logických systému na podkladě řešení automatizace budov.

6 Topologické schéma instalace. Komunikace. Návrh systému pro řešení inteligentních budov.

7 Inteligentní budova ve specializovaných systémech. 6 Typologie. Vzorový postup návrhu instalace. Snímače a akční členy systému. Programovací funkce.

8 Realizace funkcí v řídicím systému . Příklady.

9 Typologie. Vzorový postup návrhu instalace. Snímače a akční členy systému. Programovací funkce.

10 Dobíjecí stanice v systému inteligentních budov. Návrh. Aplikace.

11 Inteligentní budova v systému. Typologie. Vzorový postup návrhu instalace. Snímače a akční členy systému. Programovací funkce.

12 Příklady řešení automatizace budov v dalších systémech.

13 Souhrn problematiky inteligentních budov.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Student získá znalosti z oblasti praktického dopadu vlivu elektrických a magnetických polí na zdraví člověka a prostředí budov. Podstatná část je cílena do získání znalostí v oblasti projektování inteligentních budova a automatizovaných systémů budov.

Studijní materiály:

Garlík, B.: Technické zařízení budov (Elektrická instalace v budovách); ČVUT Praha 2017. ISBN 978-80-01-06342-2

Hermann Merz: Building Automation: Communication systems with EIB/KNX, LON and BACnet . ISBN 978-303010336. Springer 2018

Garlík, B.: Inteligentní budovy, BEN technická literatura, Praha, 2012, ISBN 978-80-7300-440-8

Hermann Merz: Automatizované systémy budov. Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-2367-9, Praha 2009

Skriptum (elektronická verze): GARLÍK, B.: Elektrotechnika a inteligentní budovy, ČVUT 2010

Studijní materiály zpracované pro výuku předmětu.

Technické podklady k řidícím systémům.

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125EBU
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4913306.html