Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vytápění, větrání a klimatizace budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125VVKB ZK 4 4P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Prohlubující kurz vytápění, větrání a klimatizace budov zaměřený na integrovaný návrh a provoz technických systémů zajišťujících výrobu, transformaci a distribuci energie v budovách pro zajištění tepelné pohody, kvality vzduchu a optimálního stavu vnitřního prostředí při minimální zátěži životního prostředí. Pro absolvování se předpokládají znalosti na úrovni bakalářských základních kurzů z oblasti vytápění a větrání).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!KABELE, Karel. Energetické a ekologické systémy 1: zdravotní technika, vytápění. 2. vyd. V Praze: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04722-4.

!KABELE, Karel. Technická zařízení budov: vytápění - podklady pro cvičení. Praha: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05203-7

!BAŠTA, Jiří a Karel KABELE. Otopné soustavy teplovodní. 3. přeprac. vyd. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. ISBN 978-80-02-02064-6.

!ZMRHAL, Vladimír. Větrání škol v souvislostech. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. ISBN 978-80-02-02718-8.

?POKORNÝ, Jiří a Stanislav TOMAN. Požární větrání: větrání chráněných únikových a zásahových cest. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. SPBI Spektrum. Červená řada. ISBN 978-80--7385-104-0.

?VALTER, Jaroslav. Regulace v praxi, aneb, Jak to dělám já. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-256-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6868006.html