Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vytápění, větrání a klimatizace budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125VVKB ZK 4 4P česky
Garant předmětu:
Karel Kabele
Přednášející:
Daniel Adamovský, Karel Kabele, Michal Kabrhel, Miroslav Urban
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Prohlubující kurz vytápění, větrání a klimatizace budov zaměřený na integrovaný návrh a provoz technických systémů zajišťujících výrobu, transformaci a distribuci energie v budovách pro zajištění tepelné pohody, kvality vzduchu a optimálního stavu vnitřního prostředí při minimální zátěži životního prostředí. Pro absolvování se předpokládají znalosti na úrovni bakalářských základních kurzů z oblasti vytápění a větrání).

Požadavky:

Znalosti v oblasti vytápění,větrání a klimatizace na úrovni základního kurzy TZB v bakalářském studiu na FSV CVUT v Praze.

Osnova přednášek:

Vytápění, větrání a klimatizace budov

Zdroje tepla 1

Zdroje tepla 2

Otopné soustavy

Pojistné a zabezpečovací zařízení otopných soustav, Akumulace tepla

Měření a regulace ve vytápění 1

Měření a regulace ve vytápění 2

Průmyslové a plošné vytápění

Exkurze 1

Exkurze 1

Komínová technika

Pára ve vytápění

Úvod, opakování, kvalita vzduchu, principy větrání a klimatizace.

Větrání specifických provozů (bazény a zemědělské stavby)

Větrání specifických provozů (školy, garáže, kuchyně)

Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice.

Exkurze 2

Exkurze 2

Hluk ve vzduchotechnice, čisté prostory?

Požární větrání, zařízení odvodu kouře a tepla.

Regulace a řízení vzduchotechnických systémů.

Regulace a řízení vzduchotechnických systémů.

Chlazení pro klimatizaci.

Chlazení pro klimatizaci.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

- Porozumění základním principům: Studenti by měli rozumět základním principům vytápění, větrání a klimatizace, včetně jejich vlivu na tepelný komfort a kvalitu vzduchu v budovách.

- Schopnost návrhu a výběru systémů: Studenti by měli být schopni navrhnout a vybrat vhodné otopné, větrací a klimatizační systémy pro různé typy budov a provozů.

- Bezpečnost a efektivita: Studium by mělo zdůraznit bezpečnostní aspekty otopných systémů a systémů větrání a klimatizace, a zároveň umožnit maximální energetickou účinnost.

- Řízení a regulace systémů: Cílem je naučit studenty, jak efektivně řídit a regulovat vytápěcí a vzduchotechnické systémy pro optimální provoz.

- Hluk: Studenti by měli být schopni identifikovat a řešit problémy s hlukem ve vzduchotechnice a zajistit vysokou kvalitu vzduchu v budovách.

- Environmentální aspekty: Cílem je seznámit studenty s environmentálními důsledky vytápění, větrání a klimatizace a podporovat udržitelné a ekologické přístupy.

- Praktické zkušenosti: Exkurze by měly umožnit studentům získat reálné zkušenosti v oblasti vytápění, větrání a klimatizace.

- Příprava na praxi: Předmět by měl připravit studenty na autorizaci v oboru a na vstup do pracovního trhu v oblasti vytápění, větrání a klimatizace.

- Inovace a nové technologie: Studenti by měli být informováni o nejnovějších technologiích a trendech v oboru a být schopni přizpůsobit se rychle měnícím se potřebám.

Cíle studia by měly přispět k tomu, aby studenti získali komplexní znalosti a dovednosti v oblasti vytápění, větrání a klimatizace budov a byli připraveni na úspěšnou kariéru v tomto odvětví.

Studijní materiály:

!KABELE, Karel. Energetické a ekologické systémy 1: zdravotní technika, vytápění. 2. vyd. V Praze: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04722-4.

!KABELE, Karel. Technická zařízení budov: vytápění - podklady pro cvičení. Praha: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05203-7

!BAŠTA, Jiří a Karel KABELE. Otopné soustavy teplovodní. 3. přeprac. vyd. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. ISBN 978-80-02-02064-6.

!ZMRHAL, Vladimír. Větrání škol v souvislostech. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. ISBN 978-80-02-02718-8.

?POKORNÝ, Jiří a Stanislav TOMAN. Požární větrání: větrání chráněných únikových a zásahových cest. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. SPBI Spektrum. Červená řada. ISBN 978-80--7385-104-0.

?VALTER, Jaroslav. Regulace v praxi, aneb, Jak to dělám já. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-256-5

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=10261
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:C-206

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C206
místnost TH:C-206

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C206
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6868006.html