Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125PIB1 Z 6 4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Projekt 1 je předmětem mezifakultního oboru Inteligentní budovy. Jeho obsah je zaměřen na problematiku inteligentních budov s cílem propojit znalosti z bakalářského studia do dalších oborů.

Student v projektu prokazuje schopnost samostatně zpracovat projekt z oblasti inteligentních budov s využitím důkladné analýzy současného stavu problematiky z odborné literatury.

Požadavky:

Splnění všech studijních povinností daných studijními předpisy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1 Individuální zadání práce na zadané téma.

2 Rešerše informací, koncepce budovy

3 Rešerše informací, koncepce budovy

4 Rešerše informací, koncepce budovy

5 Hodnocení práce

6 Zpracovávání práce

7 Zpracovávání práce

8 Zpracovávání práce

9 Zpracovávání práce

10 Zpracovávání práce

11 Zpracovávání práce

12 Shrnutí práce, závěry

13 Prezentace práce, výsledky, hodnocení

Cíle studia:

Ověřit schopnost studenta zpracovat samostatnou práci na odborné úrovni v rozsahu zadání. Předpokládá se využití vazby pro konkrétní potřeby výzkumu nebo průmyslovou praxi.

Studijní materiály:

Normy, legislativa

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1140606.html