Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

PVP nav.prez. program LA 22/23

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17Y2AM Aplikace marketingových nástrojů v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2BM Bezpečnost na místních komunikacích
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y2BP Bezpečnostní praktikum česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2C1 CATIA I
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2C2 CATIA II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2CR CRM
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2CS Citlivost soustav
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2DU Doprava v kontextu trvalé udržitelnosti česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y2DN Dopravní psychologie v německy mluvících zemích
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2DC Dynamika dopravních cest a prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2EM Elektronová mikroskopie česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y2EE Emise a ergonomie dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2FM Financování městské hromadné dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2FM Finanční management letecké společnosti česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
23Y2FB Fyzika pro bezpečnostní obory
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2FZ Fyzikální základy vlastností materiálů česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2HS Historie silniční dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y2HP Hygiena dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2IS Inteligentní systémy v poštovních službách
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2IS Inženýrské sítě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2JM Jednočipové mikropočítače
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2JH Job Hunting in English česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2KI Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y2KV Karosérie motorových vozidel
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2KS Kolejová doprava v sídlech a regionech česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y2KE Krajinná ekologie česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2LS Letové provozní služby
 
česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět není vypsán
11Y2LG Logika inženýrského myšlení
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y2MA Management a analýza rizik
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2MQ Management kvality česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
15Y2MS Manažerská sociologie česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2MK Marketing v letecké dopravě česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
18Y2MP Metoda konečných prvků a její aplikace česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y2MK Metody kvality v oblasti dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2MD Metody regulace a prognózy dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17Y2MO Mezinárodní organizace v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2MS Mikrosimulace železničního provozu česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y2MC Modelování CNS systémů česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
17Y2MD Modelování a optimalizace na dopravních sítích
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2MZ Modernizace železničních tratí a stanic česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17Y2MT Moderní dějiny pro techniky česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y2MI Městské inženýrství
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2MH Měření a modelování hluku z dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2NS Navrhování veřejných prostranství dle principů Shared Space česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14Y2OP Objektově orientované programování v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2OZ Ochrana zdraví v dopravě a EU česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y2OF Odborná francouzština pro dopravu a telekomunikace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2OB Optická bezkontaktní měření deformací česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2PT Potraviny v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y2PG Počítačová grafika a virtuální realita česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
22Y2PS Počítačové simulace a analýzy silničních nehod
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y2PD Praktická dynamika vozidel
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2PD Praktická španělština pro dopravu
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y2PR Predikce časových řad
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2PV Preference veřejné dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2PI Procesní informační systémy v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2PJ Programovací jazyk C++
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2PH Programování CAD rozhraní
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11Y2PM Programování v programovém systému MATLAB
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2PL Provozní aspekty letišť
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2PP Právo a provoz v letecké dopravě česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
15Y2PU Publikace a jejich tvorba
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2RD Realizace dopravních staveb česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y2SP Seminář politické filozofie
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y2ST Speciální technologie v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y2SV Speciální technologie ve výrobě dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2SD Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y2SR Stylistika a rétorika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2SJ Síťová tvorba jízdních řádů na železnici česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y2TS Technik v současné společnosti česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y2TE Technologie elektronických systémů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2TU Telekomunikační systémy a multimédia
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y2TT Transportní a stavební technika a technologie
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y2TP Tvorba právních a technických předpisů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2UI Umělá inteligence
 
česky KZ 2 2P+0C+8B KZ 2 2P+0C+8B Předmět není vypsán
23Y2VZ Vedení a rozvoj lidských zdrojů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y2VR Vypořádání rizik v inženýrských oborech česky Předmět je vypsán
18Y2VC Výpočtová mechanika v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2ZK Zklidňování dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
23Y2ZM Zpravodajské prostředky a metody česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2ZA Základní principy akademického psaní a tvorba abstraktu v angličtině
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2UB Úrazová biomechanika a bezpečnost
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2RZ Řízení dopravních procesů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022573-Y2-NPLA_22_23.html