Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Management kvality

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y2MQ KZ 2 2P+0C+8B česky
Přednášející:
Luboš Socha, Vladimír Socha
Cvičící:
Luboš Socha, Vladimír Socha
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Historie, základní definice. Průkopníci v oblasti kvality. Mezinárodní organizace působící v oblasti kvality a podpora kvality v České republice. Manažerský systém v oblasti kvality. Systémy environmentálního managementu. Manažerské systémy Integrovaného systému řízení. Řízení rizik v kontextu požadavků norem ISO. Odvětvové systémy řízení kvality. Komplexní management kvality, modely excelentnosti a společenská zodpovědnost firmy. Audity kvality.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený obraz kultury organizace se zaměřením se na manažerské systémy integrovaného řízení uplatňované v organizacích v souladu s platnými standardy.

Studijní materiály:

Kiran, D.R.: Total Quality Management - Key Concepts and Case Studies. 2017. doi: https://doi.org/10.1016/C2016-0-00426-6

Oakland, J.: Total Quality Management and Operational Excellence. Fifth edition. Taylor & Francis Ltd. 2020. ISBN: 9781138673410

Poznámka:

8/7/22 - U PROGRAMU PL změna na kombi + 8B

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7238806.html