Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

CRM

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y2CR KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Úvod do CRM. Rozbor leteckých nehod. Lidský faktor. Chyba. Historický vývoj CRM. Zdraví a kondice. Stres a jeho vliv na lidský organismus. Únava. Spánek a bdělost. Zpracování informací. Situační povědomí. Řízení pracovní zátěže. Rozhodovací proces. Komunikace. Vedení a týmové chování. Automatizace.

Požadavky:

Docházka – povolené 2 absence za semestr

Zakončení předmětu – zápočtový / zkouškový test. Otevřené odpovědi na 3 otázky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu CRM je vytvořit ucelený přehled o historickém vývoji CRM, jeho úloze v současném civilním letectví a poskytnutí základních informací o principech a jednotlivých prvcích CRM.

Studijní materiály:

EASA Safety Review, Air OPS, Annex III – Part ORO, Icao Safety Report, Standard Document No. 29, Global Air Training CRM Manual.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6852306.html