Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y2SD KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Daniel Kytýř
Cvičící:
Daniel Kytýř
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

V průběhu kurzu posluchači získají teoretické znalosti v oblasti spolehlivosti a praktické zkušenosti s realizací diagnostických postupů při zjišťování vad materiálu a určování zbytkové životnosti konstrukcí. K tomu bude využíváno zejména nedestruktivních metod experimentální mechaniky (např. tenzometrie, fotoelasticimetrie) a optických metod včetně elektronové mikroskopie.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost vybraných experimentálních metod a aplikace metod zkoušení materiálů a konstrukcí v dopravě.

Studijní materiály:

Kopec B., a kol.: Nedestruktivní zkoušení, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno 2008.

Klaboch L., Experimentální metody pružnosti a pevnosti, ČVUT Praha 1965.

Polák M., Experimentální ověřování konstrukcí, Vyd. ČVUT 1999.

Dally J. W., Riley W. F., Mc Connel K. G.: Instrumentation for Engineering Measurements, J. Wiley, New York 1993.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24695805.html