Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Tvorba právních a technických předpisů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23Y2TP KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Anotace:

Tvorba právního předpisu, struktura právního předpisu, legislativní proces, kompatibilita s právem ES, tvorba technických norem a jejich vydání, ÚNMZ, organizace CEN, CENELEC a ETSI, notifikační proces.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání dovedností a znalostí z oblasti tvorby a prezentace právních a technických předpisů.

Studijní materiály:

Kolektiv autorů, Legislativní proces (teorie a praxe), Tiskárna Ministerstva vnitra, s. p. o., ISBN

2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6546206.html