Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výpočtová mechanika v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y2VC KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Radek Kolman
Cvičící:
Radek Kolman
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Princip virtuálních prací a variační principy v MKP. Prutové, plošné a prostorové konstrukce v MKP. MKP ve statice a v dynamice dopravních soustav. Pružný, pružnoplastický materiál a vazkopružný materiál. MKP v problémech biomechaniky. Numerická analýza úloh v programu ANSYS na příkladech.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojení základů metody konečných prvků pro analýzu napětí a deformace. Získání praktických znalostí s výpočetními programy ANSYS a ANSYS LS DYNA při analýze stavu napětí a deformace částí dopravních vozidel a staveb, interakce vozidel s okolím.

Studijní materiály:

Bittnar Z., Šejnoha J.: Numerické metody mechaniky 1 a 2, ČVUT 1992

Kanócz, A., Španiel, M.: Metoda konečných prvků v mechanice poddajných těles, druhé vydání, ČVUT FS, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1877706.html