Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dynamika dopravních cest a prostředků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y2DC KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Základy teorie a výpočtů vícehmotových soustav. Analýza silových účinků mezi vozidlem a dopravní cestou. Tvorba dynamických modelů vozidel a dopravní cesty. Kmitání soustav s konečným počtem stupňů volnosti. Metody konstant tuhosti a konstant poddajnosti. Základy kmitání mostních konstrukcí. Kritéria přípustnosti kmitání. Experimentální metody v dynamice.

Požadavky:

Absolvování bakalářského studia technického zaměření.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvládnutí dynamických výpočtů konstrukčních soustav s konečným počtem stupňů volnosti v dopravě.

Studijní materiály:

L. Frýba: Kmitání těles a konstrukcí způsobené pohybujícím se zatížením, Academia, Praha 1989. Z. Bittnar, P. Řeřicha: Použití MKP v dynamice konstrukcí. Praha, SNTL 1981. M. Pirner a kol.: Dynamika stavebních konstrukcí, TP svazek 33, SNTL, Praha 1989. R. C. Hibbeler: Engineering Mechanics ? Dynamics. New Jersey, Prentice-Hall 1995.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24073905.html