Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Predikce časových řad

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y2PR KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Úvod do predikce časových řad, význam predikce, základy kvantitativního předpovídání. Metody pro vyhodnocení kvality predikce, popisné statistiky, MAE, MAPE, RMSE, naivní predikce, predikce pro obecnou formulaci ztrátové funkce. Výpočetní a programovací prostředí R. Regresní modely, základy lineární regrese, jednoduchá regrese. Vícenásobná regrese, statistické testy lineární závislosti, výběr vstupních proměnných, predikce regresními metodami.

Požadavky:

matematická analýza, statistika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s možnostmi predikce časocých řad, naučit studenty chápat vyhodnocevání kvality predikce a vytvářet jednoduché regresní modely.

Studijní materiály:

Durbin,J.-Koopman, S.-J. (2001), TimeSeriesAnalysisby StateSpaceMethods, Oxford University Press.

Harvey,A.C. (1989): Forecasting, structuraltimeseriesmodels and Kalman filter.

Pinheiro,J.C.-Bates,D.M. (2000): Mixed-effectsmodels in S and S-plus. Springer. New York.

Pekár,S.-Brabec,M. (2016): Modern Analysis of Biological Data, I. Generalized

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24075205.html