Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zklidňování dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2ZK KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Zuzana Čarská
Cvičící:
Zuzana Čarská
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Zásady a principy dopravního zklidňování. Řešení komunikační sítě. Uspořádání prostoru místních komunikací. Psychologické a fyzické překážky a jejich kombinace. Zpomalovací prahy, zpomalovací polštáře a zvýšené plochy. Prvky zklidňování dopravy na křižovatkách. Hodnocení dopravního zklidňování. Pěší zóny. Obytné ulice a obytné zóny.

Požadavky:

Na zakončení předmětu je závěrečný test s 5 otázkami. Podrobnější informace jsou v MS TEAMS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Podrobné seznámení s jednotlivými zklidňovacími prvky, vysvětlení vhodnosti použití jednotlivých zklidňovacích prvků a jejich kombinací v závislosti na místě použití.

Studijní materiály:

TP 103 Navrhování obytných a pěších zón

TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi

TP 132 Zásady dopravního zklidňování na místních komunikacích

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24070605.html