Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inženýrské sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2IS KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Význam a postavení inženýrských sítí v rámci staveb veřejné a technické infrastruktury, metodika územního plánování inženýrských sítí, metodika projektování, koordinace, realizace a provoz inženýrských sítí, normy v oboru, Facility Management inženýrských sítí, bezvýkopové technologie inženýrských sítí.

Požadavky:

základní matematické a technické znalosti

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zajištění dovedností pro odpovídající kooperaci dopravního inženýra s městskými inženýry a inženýry-specialisty síťových odvětví.

Studijní materiály:

Šrytr P. a kol.: Městské inženýrství, díl 1. a 2., ACADEMIA, ČMT, ČKAIT, Praha, 1999 a 2001, ISBN 80-200-0663-X a ISBN 80-200-0440-8)

Šrytr P.: Principy a pravidla územního plánování, kap. 8. Technická infrastruktura (přepracované a doplněné vydání, ÚÚR Brno, 2010, www.uur.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1874206.html