Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Modelování CNS systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y2MC KZ 2 2P+0C+8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Předmět je koncipován jako soubor vzorových úloh z oblasti komunikačních navigačních a přehledových systémů v letectví, řešených za pomoci matematického aparátu a softwarových nástrojů. Velká část je věnována oblasti trackování vzdušných cílů, problematice asociace naměřených dat s trackem, filtraci dat, a problematice fúzování dat.

Požadavky:

absolvování předmětu CNS Systémy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je prostřednictvím matematického popisu a s využitím softwarových nástrojů prohloubit znalosti z oblasti komunikačních, navigačních a přehledových systémů využívaných v letectví. Předmět navazuje a rozšiřuje znalosti získané v předmětu CNS Systémy.

Studijní materiály:

Richards, M.A. and Scheer, J.A. and Melvin, W.L. and Scheer, J.:Principles of Modern Radar: Advanced Techniques, Volume 2. Institution of Engineering and Technology, 2012, ISBN: 9781891121531

BAR-SHALOM, Yaakov.; LI, Xiao-Rong.; KIRUBARAJAN, Thiagalingam. Estimation with applications to tracking and navigation. New York: Wiley, 2001. ISBN 978-047

Poznámka:

7/7/22 - U PROGRAMU PL změna na kombi + 8B

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7238706.html