Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Metody regulace a prognózy dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2MD KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Zuzana Čarská
Cvičící:
Zuzana Čarská
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Prognóza dopravy extrapolací dosavadních dat, prognóza dopravy v širším území (způsoby určení výhledových objemů dopravy, určení mezioblastních vztahů (analogické a syntetické metody, dělba přepravní práce, přidělování mezioblastních vztahů na komunikační síť). Rázová vlna v dopravním proudu. Úrovně kvality dopravy, časová perioda a faktor špičkové hodiny. Akcelerační šum, následování vozidel a dopravní stabilita, modely front v dopravě.

Požadavky:

základy dopravního inženýrství

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se s různými způsoby dopravního modelování pro stanovení výhledových objemů dopravy (výhledové intenzity vozidel na komunikační síti nebo výhledové potřebné počty parkovacích míst atd.), vysvětlení příčin ve změnách chování dopravního proudu (rázová = šoková vlna), popis a prognóza nahodilých kolísání charakteristik dopravního proudu.

Studijní materiály:

Jirava P., Medelská V.: Dopravní inženýrství

Homburger W., Keef L. E., McGrath W. R.: Transportation and Traffic Engineering Handbook

Pline J. L.: Traffic Engineering Handbook

Poznámka:
Poznámka učitele Zuzana Čarská:

+ Erasmus!

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24070205.html