Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Finanční management letecké společnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y2FM KZ 2 2P+0C+8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Teorie podnikových financí - časový činitel peněz, účetně-finanční výkazy, peněžní toky - cash-flow, finanční trh. Finanční cíle podniku - finanční politika podniku, bilanční politika. Finanční zdroje - dlouhodobé finanční zdroje, odpisy, nerozdělený zisk, akcie, dluhopisy, úvěry, leasing, kapitál.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta s finančním managementem, naučit ho orientovat se v podnikových financích, pracovat s finančními výkazy a ukazateli, pracovat s finančními zdroji, naučit ho základy finančního plánování a tvorbu finančních modelů, základy kontrolingu.

Studijní materiály:

Podnikové finance v teorii a praxi, Milan Hrdý a kolektív, Wolters Kluwer

Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem, Dana Kubíčková; Irena Jindřichovská, C.H.Beck

Finanční management, Irena Jindřichovská, C.H.Beck

Finanční management, Hrdý Milan, Strouhal Jiří, Institut certifikace účetních

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6852406.html