Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Právo a provoz v letecké dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y2PP KZ 2 2P+0C+8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Vývoj leteckého práva. Základní mezinárodní úmluvy. Mezinárodní organizace v civilním letectví. Legislativa EU. Státní správa v civilním letectví a legislativní proces v ČR. Mezinárodní obchodní letecká dohoda. Usnadnění formalit v letecké dopravě. Odpovědnost leteckého dopravce. Přeprava nebezpečného zboží.

Požadavky:

Základní znalost leteckého práva a organizací civilního letectví.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s právní regulací mezinárodního civilního letectví. Poskytnout základní přehled mezinárodních úmluv a legislativy EU v oblasti civilního letectví. Vysvětlit povinnosti leteckého dopravce provozujícího mezinárodní obchodní leteckou dopravu v návaznosti na probírané legislativě.

Studijní materiály:

Čapek, J. - Klíma, R. - Zbíralová, J.: Civilní letectví ve světle práva. LexisNexis CZ. Praha. 2005

Průša, J. a kol.: Svět letecké dopravy. Praha. 2007

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Úmluva o mezinárodním civilním letectví sjednána v Chicagu dne 7. prosince 1944 (Zákon č. 147/1947 sb.)

Dokumenty a Úmluvy ICA

Legislativa EU

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1878206.html