Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Modelování a optimalizace na dopravních sítích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y2MD KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Koordinační úlohy na dopravních sítích z oblasti veřejné hromadné dopravy, optimalizace oběhů vozidel veřejné hromadné dopravy, navrhování signálních plánů světelně řízených křižovatek včetně modelování zelené vlny, obslužné systémy, modelování pokročilých úloh týkajících se distribučních systémů - exaktní, heuristické a metaheuristické principy řešení úloh.

Požadavky:

Znalost problematiky teorie grafů a lineárního programování.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s tvorbou modelů aplikačních optimalizačních problémů z dopravy a logistiky a s jejich řešením s využitím vhodného optimalizačního software. Seznámit studenty s vybranými heuristickými a metaheuristickými principy řešení uplatnitelnými při řešení optimalizačních úloh na logistických řetězcích.

Studijní materiály:

Janáček, J.: Optimalizace na dopravních sítích. Žilina: ŽU v Žilině, 2006. 248 s. ISBN 80-8070-586-0

Palúch, S.; Peško, Š.: Kvantitatívne metódy v logistike. Žilina: ŽU v Žilině, 2006. 185 s. ISBN 80-8070-636-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7238006.html