Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Síťová tvorba jízdních řádů na železnici

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y2SJ KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Vít Janoš (gar.)
Cvičící:
Vít Janoš (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Problematika různých typů grafikonů. Kapacita dopravní cesty, provozní intervaly. Pravidla pro tvorbu a proklady tras, shrnutí pravidel pro tvorbu jízdních dob a zahrnování rezerv. Tvorba oběhů hnacích vozidel. Vzorová konstrukce grafikonu. Konstrukce grafikonu pro víceúrovňovou obsluhu trati. Konstrukce grafikonu při zohlednění konfliktů tras vlaků osobní a nákladní dopravy. Síťové vazby grafikonu, výlukový jízdní řád.

Požadavky:

znalost technologie dopravy, teorie dopravy, železničního provozu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Navrhování síťově provázaných provozních koncepcí, plánování železničního provozu, konstrukce grafikonu vlakové dopravy, tvorba oběhů vozidel, tvorba výlukového jízdního řádu. Sestava grafikonu ve vztahu k dopravní cestě a trakčním parametrům vozidel.

Studijní materiály:

Vonka, J., Molková, D., Široký, J.: Technologie a řízení dopravy II. ? GVD, skriptum DFJP Univerzity Pardubice, 2000.

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Merkblatt zum Integralen Taktfahrplan, Berlin, 2000.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4101306.html