Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Optická bezkontaktní měření deformací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y2OB KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Petr Zlámal
Cvičící:
Petr Zlámal
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

V průběhu kurzu posluchači získají teoretické znalosti pro použití optických metod měření deformací a praktické zkušenosti s jejich realizací. Posluchači se seznámí s použitím laboratorních kamer, digitálních zrcadlovek a vysokorychlostních kamer pro pořízení vhodných obrazových dat a s použitím algoritmů digitální korelace obrazu pro stanovení polí posunutí a deformací v pořízených datech.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Orientace v metodách měření deformací, znalost předpokladů a omezení kontaktních a bezkontaktních metod. Znalost požavků na přípravu scény, synchronizaci záznamu a zpracování pořízených dat. Schopnost vyhodnocení posunutí a deformací z pořízených obrazových dat. Orientace v algoritmech a dostupných software pro digitální korelaci obrazu.

Studijní materiály:

M. A. Sutton, J. J. Orteu, H. Schreier: Image Correlation for Shape, Motion and Deformation Measurements - Basic Concepts,Theory and Applications, Spriner, 2009

F. Trebuňa, R. Huňady, M. Hagara: Experimentálne metódy mechaniky (Digitálna obrazová korelácia), Technická univerzita v Košiciach, 2016

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6545906.html