Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Speciální technologie ve výrobě dopravních prostředků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16Y2SV KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravních prostředků
Anotace:

Mikro, nano a speciální technologie, elektrický oblouk a jeho aplikace, plazmové technologie, žárové stříkání, svazkové technologie, aplikace elektronových svazků ve výrobě a opravách dopravní techniky, lasery a laserové technologie, pájení, lepení, ultrazvuk, difuzní, frikční a explozní technologie, mikro hořáky, plyn.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení posluchačů s moderními technologiemi výroby, oprav a provozu dopravní a telekomunikační techniky.

Studijní materiály:

Technologie svařování a zařízení, kol. autorů, Zeross, Ostrava 2001, ISBN 80-85771-81-0 97-9

Teorie svařování a pájení II – Speciální metody svařování, J.Moravec, Technická universita v Liberci 2008, ISBN 978-80-7372

NOVÁ, I. – LENFELD, P. – GABRIEL, V.: Základy strojírenské výroby. ŠkodaAuto, Mladá Boleslav, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6545806.html