Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odborná francouzština pro dopravu a telekomunikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y2OF KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků a společenských věd
Anotace:

Ve výuce si studenti osvojí základní odbornou terminologii z oblasti dopravy (MHD, železniční, letecká, silniční, lodní doprava) a telekomunikací. Zvláštní důraz bude kladen na samostatný mluvený a psaný projev.

Požadavky:

Základní kurz francouzštiny v bakalářském studiu nebo znalosti francouzštiny na úrovni minimálně B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je rozšíření odborných jazykových znalostí studentů z oblasti dopravy a telekomunikací. Podpora spolupráce partnerských technických univerzit formou výměny studentů v rámci studijních programů.

Studijní materiály:

Goursau, J.: Dictionnaire des termes techniques, Goursau 2009

Steele, R.: Civilisation progressive du français avec 400 activités, Sejer 2004

Grégoire, M. - Thiévenaz, O.: Grammaire progressive du français, Clé International, Paris 1995

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2554806.html