Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letové provozní služby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y2LS KZ 2 2P+0C+8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Struktura vzdušného prostoru u nás a ve světě. Seznámení se stanovišti LPS v ČR. Praktické ukázky řízení na stanovištích TWR, APP a ACC. Historie LPS v USA a Československu. Financování LPS a výcvik řídících letového provozu. Budoucí vývoj poskytování LPS.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět má za úkol seznámit studenty s praktickými aspekty poskytování LPS v návaznosti na struktuře českého vzdušného prostoru. Dalším cílem je pochopení historického vývoje ATS v návaznosti na zajištění bezpečnosti letového provozu.

Studijní materiály:

Historie ŘLP v USA

Historie ŘLP v Československu

Úvod do LPS

Financování LPS

Výcvik řídících letového provozu

Budoucí vývoj LPS v ČR

Poznámka:

8/7/22 - U PROGRAMU PL změna na kombi + 8B

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3107306.html