Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Krajinná ekologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2KE KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Kristýna Neubergová
Cvičící:
Kristýna Neubergová
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Historický vývoj krajiny, zahrad a městské zeleně. Vymezení pojmu krajina. Krajina a základní principy. Krajinné plošky a koridory, jejich vznik a změny, krajinná matrice. Role člověka ve vývoji krajiny. Vlivy antropogenní činnosti na krajinu. Role dopravy v procesu suburbanizace. Dopravní cesty v krajině. Metody hodnocení krajiny. Obnova a stabilizace krajiny.

Požadavky:

Na zakončení předmětu je třeba zpracovat a odprezentovat semestrální práci a složit písemný test.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní seznámení s krajinnou ekologií, pochopení základních principů a vztahů mezi jednotlivými krajinnými složkami. Pochopení role dopravy v krajině.

Studijní materiály:

Forman, R. T. T., Godron, M.: Krajinná ekologie. Academia, 1993

Löw, J., Míchal, I.: Krajinný ráz. Lesnická práce, 2003

Sklenička, P.: Základy krajinného plánování. Nakladatelství Skleničková, Praha, 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24878805.html