Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra silničních staveb

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
136ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
136AMP Advanced Master Project
 
anglicky Předmět není vypsán
136YBD1 BIM pro dopravní a pozemní stavby 1 česky Předmět není vypsán
136BAPZ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
136BAPR Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
136BAPK Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
136BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
136DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
136DISE Diplomový seminář česky Předmět je vypsán
D36TDP Dopravní průzkumy a teorie dopravního proudu česky Předmět je vypsán
136DSA Dopravní stavby česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
136DSUP Dopravní stavby a územní plánování
 
česky Z,ZK 6 5P+1C Z,ZK 6 5P+1C Předmět není vypsán
136DSUZ Dopravní stavby a územní plánování česky Z,ZK 7 5P+1C Z,ZK 7 5P+1C Předmět je vypsán
136DSZP Dopravní stavby a životní prostředí česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
136YEES Ekologie a estetika silničních komunikací česky Předmět je vypsán
D36EXS_EN Experimental Examination of Materials and Structures Used in Transport Structures anglicky ZK ZK Předmět je vypsán
D36EXS Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí dopravních staveb česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
136YLET Letiště česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D36MEV Mechanika vozovek česky Předmět je vypsán
136YMVZ Mechanika vozovek česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D36MEK Místní komunikace česky Předmět je vypsán
136YMKO Městské komunikace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D36PK1 Pozemní komunikace I česky Předmět je vypsán
D36PK2 Pozemní komunikace II česky Předmět je vypsán
136XPMK Pozemní komunikace ve městech
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
136DISZ Projekt česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
136YPPK Projekt - křižovatky na poz. komunikacích česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
136PZ02 Projekt 2
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
136YDPJ Projekt D česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
136RPK Realizace pozemních komunikací česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D36PK1_EN Roads and Motorways I anglicky Předmět je vypsán
D36PK2_EN Roads and Motorways II anglicky Předmět je vypsán
136YSSO Silniční software česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
136SS01 Silniční stavby 1 česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
136SS02 Silniční stavby 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
136S03D Silniční stavby 3D česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
136S03K Silniční stavby 3K česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
136S04D Silniční stavby 4D česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
136SSZP Silniční stavby a životní prostředí česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
136YSKL Stavba pozemních komunikací a letišt česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
136TPPK Technologie provádění pozemních komunikací česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
D36TVU Teorie vozovek a jejich udržitelnost česky Předmět je vypsán
D36TVU_EN Theory of Roadways and their Sustainability anglicky Předmět je vypsán
D36TDP_EN Trafic Surveys and Theory of Traffic Flow anglicky Předmět je vypsán
136TSUP Transp. Structures and Urban Planning anglicky Předmět je vypsán
D36MEK_EN Urban Roads anglicky Předmět je vypsán
136YSVT Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden) česky KZ 1 2C Předmět je vypsán
136UDST Úvod do dopravního stavitelství česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11136.html