Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekologie a estetika silničních komunikací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136YEES Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Karel Horníček
Přednášející:
Karel Horníček
Cvičící:
Karel Horníček
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Terminologie pojmů ŽP, Zákony 114/1991 a 100/2000, Podrobný popis procesu EIA z hlediska investora, projektanta a veřejnosti, fyzikální principy akustiky, hluk z dopravy a protihluková opatření, emise a imise z dopravy, historický vývoj emitovaných škodlivin na charakteristických komunikacích ve vztahu rostoucí intenzity dopravy x pokles emisí z kvalitnějších vozidel, migrace zvěře a její důvody, způsoby financování výstavby a údržby silnic dle kategorií a vlastníků, fungování obecních a městských úřadů, kompetence starostů, rady, zastupitelstev a úředníků odboru dopravy a výstavby, výhody a rizika přechodu na elektroautomobily, technické, ekonomické a enviromentální aspekty a rizika, problematika přechodu na vodíkové články, historie výstavby dálnic v ČR, základy modelování automobilové dopravy, estetika navrhování silnic v terénu, ohledy na profil krajiny, vztahy mezi směrovým a výškovým profilem, nejčastější chyby při návrzích, rizika neuváženého přejímání dat z CRMV pro dopravní výpočty, princip zjištění dynamické skladby vozového parku, rozdíly mezi statickou a dynamickou skladbou v datech.

Požadavky:

V průběhu semestru studenti během jedné přednášky zpracovávají úlohu výpočtu ekvivalentní hladiny hluku v konkrétním bodu na fasádě poblíž zatížené komunikace. Smyslem praktického procvičení je osvojit si znalosti všech vstupujících dat a jejich podílu na výsledku. Na závěr semestru studenti píší závěrečný test otázek z celého rozsahu výuky.

Odevzdání úlohy v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Povinná účast na hodinách, maximálně 3 omluvené absence.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu

Osnova přednášek:

1 - Úvod do ochrany ŽP, environmentální legislativa, proces EIA.

2 - Dopravní akustika

3 - Ochrana ovzduší před škodlivinami z dopravy

4 - Historický vývoj emisního znečištění z komunikací v ČR

5 - Migrace zvěře ve vztahu ke stavbě silnic

6 - Financování výstavby a údržby komunikací

7 - Fungování obecních a městských úřadů ve vztahu k automobilové dopravě a jejich struktuře a kompetencím

8 - Elektromobilita, její principy a možná rizika, jiné alternativní pohony

9 - Historie výstavby dálnic na území ČR

10 - Modelování automobilové dopravy, základy GIS

11 - Estetika a bezpečnost při navrhování silnic

12 - Dynamická skladba vozového parku

Osnova cvičení:

V průběhu semestru studenti během jedné přednášky zpracovávají úlohu výpočtu ekvivalentní hladiny hluku v konkrétním bodu na fasádě poblíž zatížené komunikace. Smyslem praktického procvičení je osvojit si znalosti všech vstupujících dat a jejich podílu na výsledku.

Cíle studia:

V přednáškách předmětu YEES se studenti seznámí se základními principy kritického environmentálního myšlení. Studium nejde příliš hluboko do teorie, spíše jsou zde ukázány příklady situací, se kterými se studenti mohou ve své budoucí kariéře setkat. Podstatné na výuce je i odstraňování některých mediálních klišé o vztahu mezi dopravou a životním prostředím. Studium není zaměřeno na to, aby byli studenti sami schopni vytvořit akustickou nebo rozptylovou studii, ale spíše k čemu tato studie slouží, jak ji mohou využít a čeho se při jejím objednání vyvarovat. Druhá část předmětu je zaměřena na získání základních představ o některých méně běžných, ale užitečných poznatcích z oblasti dopravního inženýrství, které jim mohou otevřít další možnosti zkvalitnění práce (zvláště u projekce silnic).

Studijní materiály:

prezentace v PowerPointu

Metodický pokyn pro výpočet hluku z automobilové dopravy (ŘSD ČR 2013)

platné zákony, vyhlášky, technické normy ČSN/ČSN EN/ISO, technické podmínky viz www.pjpk.cz,

odborná literatura domácí a zahraniční, odborné technické a vědecké články a výzkumné/technické zprávy

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-264

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B264
místnost TH:B-264

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B264
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24833505.html