Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Silniční stavby a životní prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136SSZP Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Valentin
Přednášející:
Jan Hradil, Jan Valentin
Cvičící:
Jan Hradil, Jan Valentin
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Cílem předmětu je studentům poskytnout bližší poznatky v oblasti environmentálních problematik, které se týkají návrhu, řešení, technologií a materiálové základny silničních staveb s důrazem na aktuální potřeby a trendy, jež zahrnují jak praktické otázky - nakládání s ornicí, záborový elaborát či externality návrhu dopravních staveb, tak i nové přístupy jako je postupný rozvoj uplatňování LCA analýz, přístupy k možnostem hodnocení uhlíkové stopy řešení silničních staveb nebo využívání různých typů alternativních materiálů v rámci aktivního přístupu k cirkulární ekonomice.

Požadavky:

Podmínkou pro možnost zápisu a absolvování tohoto předmětu je absolvování předmětu 136DSUP nebo 136DSZP, ve kterých student získal základy v oblasti dopravních staveb, zejména pak problematik souvisejících se silničními stavbami.

Osnova přednášek:

*Stavební materiály používané v silničním stavitelství – charakteristiky, dostupnost, „obnovitelnost“, použití bio-materiálů

*Recyklace v oblasti silničního stavitelství (technologie, materiály, environmentální charakteristiky)

*Využívání druhotných surovin v konstrukcích silničních staveb (strusky, popílky, spalovenské strusky, pryž, plasty)

*Snižování energetické náročnosti technologií silničního stavitelství

*Problematika znečišťování okolí pozemní komunikace provozem (otěr a generování jemných částic, vliv chemické zimní údržby atp.), způsoby zjišťování a monitoringu

*Externality u silničních staveb a silniční dopravy (emise a hluková zátěž od dopravy; provozní náklady)

*Metodiky multikriteriálního hodnocení a aplikace u dopravních staveb

*Problematika dopravních nehod (monitoring a zaznamenávání, využívání dat při úpravách PK, problematika bezpečnostních auditů a inspekcí)

*Problematika hluku mezi vozovkou a vozidly (jak se měří, jaká řešení pro snižování hluku – nízkohlučné povrchy)

*Přístupy a řešení pro sledování uhlíkové stopy, tvorbu LCA a EPD

*Vozovky s dlouhou životností. Údržba pozemních komunikací jako aspekt prodlužování životnosti

*Řešení pro zachytávání a hospodaření s vodou v konstrukcích vozovek (systémy drenážních vrstev, možná řešení pro „heat islands“ ve městech apod.)

*Nakládání s ornicí v kontextu dopravních staveb – základy pedologického průzkumu, principy ochrany půdy, postupy vynětí ze ZPF, základy technické a biologické rekultivace

Osnova cvičení:

V rámci cvičení budou postupně na praktických příkladech procvičována některá z témat přednášek předmětu (např. vytvoření záborového elaborátu, úloha zaměřená na stanovení uhlíkové stopy nebo zjednodušeného LCA pro část konstrukcí silniční stavby, aplikace multikriteriálního hodnocení dopravní stavby).

Cíle studia:

Cílem předmětu je studentům poskytnout bližší poznatky v oblasti environmentálních problematik, které se týkají návrhu, řešení, technologií a materiálové základny silničních staveb s důrazem na aktuální potřeby a trendy, jež zahrnují jak praktické otázky - nakládání s ornicí, záborový elaborát či externality návrhu dopravních staveb, tak i nové přístupy jako je postupný rozvoj uplatňování LCA analýz, přístupy k možnostem hodnocení uhlíkové stopy řešení silničních staveb nebo využívání různých typů alternativních materiálů v rámci aktivního přístupu k cirkulární ekonomice.

Studijní materiály:

Říha, Z.: Doprava a životní prostředí, 2015

Vyhláška č. 271/2019 Sb.,o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě

Vyhláška č. 153/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Kočí, V.: Posuzování životního cyklu, EKOMONITOR 2009, ISBN 80-86832-42-5

Máce, V., Melichar, J. a kol.: Metodika kvantifikace externalit z dopravy, 12/2013

Aplikace multikriteriálního hodnocení při výběru typu úrovňové křižovatky, odborná metodika – DHV, ČVUT, 2014

Metodika bezpečnostní inspekce pozemních komunikací, Brno, CDV, v.v.i., 2013

Audit bezpečnosti pozemních komunikací - metodika provádění, Brno, CDV, v.v.i., 2012

ELVIK R., VAA T.: The Handbook of Road Safety Measures: Elsevier, 2004, ISBN 0 08 044091 6

Road Safety Manual, Recommendations from the World Road Association PIARC, (Příručka bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, doporučení Světového silničního sdružení PIARC), 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:D-2056

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D2056
místnost TH:D-2056

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
D2056
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6861906.html