Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Dopravní stavby a územní plánování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136DSUZ Z,ZK 7 5P+1C česky
Předmět je náhradou za:
Dopravní stavby a územní plánování (136DSUP)
Přednášející:
Ludvík Vébr (gar.), Ondřej Bret, Martin Lidmila, Lenka Lomoz, Petr Mondschein, František Pospíšil
Cvičící:
Stanislav Bedřich, Ondřej Bret, Tomáš Havlíček, Jan Hradil, Jaromíra Ježková, Jakub Kareš, Magdalena Křečková, Vít Lojda, Lenka Lomoz, Petr Mondschein, Michal Petýrek, Jiří Pospíšil, Pavla Vacková, Jakub Veselý
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Zákon o pozemních komunikacích a navazující legislativní a technické předpisy, jejich dopad do projektování pozemních komunikací. Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení.

Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské a obecní úrovni. Nástroje a orgány územního plánování. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, jejich pořízení, obsah, cíle a principy. Venkovský prostor a krajina, prostředí venkova a jeho plánování. Prostředí a funkční složky měst a sídel. Veřejná infrastruktura.

Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student se seznámí se základy projektování pozemních komunikací a dimenzování vozovek. Naučí se pracovat s projektovou dokumentací, bude schopen navrhnout (resp. posoudit správnost návrhu) konstrukci vozovky pro jednoduché podmínky.

Cílem je poskytnout studentům základní orientaci v územním plánování a urbanismu a informaci o hlediscích a parametrech, které ovlivňují kvalitu prostředí sídla. Zásadní pozornost bude věnována vybraným nástrojům územního plánování a postupům jejich pořízení.

Cílem je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti kolejové dopravy se zaměřením na problematiku spojenou s projektováním a výstavbou jednotlivých druhů kolejové dopravy.

Studijní materiály:

!Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6

!Spatial development policy of the Czech Republic: updated version 1. Praha: Ministry of Regional Development of the Czech Republic, 2015. ISBN 978-80-7538-027-2

!Krejčiříková, Špačková: Dopravní stavby, Část :Kolejová doprava, skripta, ČVUT v Praze, 2002, ISBN 80-01-02444-X

?HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3

?Kubát, Pejša, Jacura, Trešl: Městská a příměstská kolejová doprava, kniha, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-7357-539-7

:ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

:Principy a pravidla územního plánování - prezentace ÚZR Brno http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-479

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B479
místnost TH:B-479

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B479
místnost TH:B-479

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B479
Út
místnost TH:B-686

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B686
místnost TH:B-264

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B264
místnost TH:B-686

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B686
místnost TH:B-264

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B264
St
Čt
místnost TH:D-1122

09:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
D1122
místnost TH:B-685

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B685
místnost TH:B-685

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B685

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-374

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-873

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 113)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B873
místnost TH:B-374

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-872

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
místnost TH:B-872

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 112)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
Út
místnost TH:B-875

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B875
místnost TH:B-873

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 114)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B873
místnost TH:B-873

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 115)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B873
místnost TH:B-875

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B875
místnost TH:B-375

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
místnost TH:B-873

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B873
místnost TH:B-873

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B873
místnost TH:B-872

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
místnost TH:B-873

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B873
místnost TH:B-873

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B873
St
Čt
místnost TH:B-286

09:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5949506.html