Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Místní komunikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D36MEK ZK 2P česky
Přednášející:
Michal Uhlík, Ludvík Vébr (gar.)
Cvičící:
Michal Uhlík, Ludvík Vébr (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Specifika místních (a zejména městských) komunikací vůči pozemním komunikacím v extravilánu, ovlivňující faktory. Bezpečnost dopravy při návrhu MK. Projekční zásady, zásady výpočtu kapacity komunikací a křižovatek, zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu. Doprava v klidu – možnosti, zásady. Zajištění rozhledu na křižovatkách a přechodech pro chodce. Návrh světelného řízení, návrh koordinace. Principy zklidňování dopravy, trendy při návrhu prostoru MK

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura:

•Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

•Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK

•Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK

•Vyhláška 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

•ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (11/2007), včetně Změny č. 1 (08/2011)

•ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací (01/2006), včetně Změny č. 1 (02/2010)

•ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (03/2011)

•ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (09/2011)

•TP 81 – Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích (12/2015)

•TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty (05/2017)

•TP 188 – Posuzování kapacity neřízených křižovatek (01/2008)

•TP 234 – Posuzování kapacity okružních křižovatek (09/2011)

•TP 235 – Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek (09/2011)

•TP 236 – Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek (10/2011)

Poznámka:

IZP, KD

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24440405.html