Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Silniční stavby 4D

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136S04D Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Jan Valentin (gar.), František Luxemburk
Cvičící:
Jan Valentin (gar.), František Luxemburk
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Předmět 13604D představuje závěrečný odborný předmět pro studenty, kteří si zvolili zaměření silničních staveb. Předmět prohlubuje v oblasti technologií a technických řešení konstrukcí vozovek dříve získané poznatky a rozšiřuje je o další speciální či jinak specifické technologie. Student se seznámí s klíčovými technologiemi pro asfaltové vozovky, CB vozovky, dlážděné vozovky a vozovky na mostech.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

V rámci cvičení si student vybírá jedno ze zadaných témat na problematiku technologií silničních staveb. Na toto téma zpracovává odbornou esej a současně si připraví prezentaci. Tu v rámci předmětu pak přednese před svými kolegy - studenty.

Cíle studia:
Studijní materiály:

!Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

!Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2016

!Hanzík V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015

?Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT, Praha 2006

?Gschwendt I. a kolektiv: Vozovky - Obnova, zesilování s rekonstrukce, JAGA, Bratislava, 2004

?Kolektiv autorů: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vídeň, 2002

?Nichols C.: Asphalt Mixture Specification and Testing, CRC Press, Boca Raton, 2017

:online www.pjpk.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-693

13:00–14:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B693
místnost TH:B-693

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B693
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4929606.html