Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Silniční stavby 4D

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136S04D Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Valentin
Přednášející:
Jan Valentin
Cvičící:
Jan Valentin
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Předmět 13604D představuje závěrečný odborný předmět pro studenty, kteří si zvolili zaměření silničních staveb. Předmět prohlubuje v oblasti technologií a technických řešení konstrukcí vozovek dříve získané poznatky a rozšiřuje je o další speciální či jinak specifické technologie. Student se seznámí s klíčovými technologiemi pro asfaltové vozovky, CB vozovky, dlážděné vozovky a vozovky na mostech.

Požadavky:

V rámci cvičení student zpracovává prezentaci na zadané téma, která je v rámci hodin cvičení potom prezentována před spolužáky. Současně v malých skupinkách studenti zpracují vizuální diagnostiku pro vybranou místní komunikaci nebo silnici II. či III. třídy. Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Osnova přednášek:

*Zásady návrhu asfaltových hutněných směsí a systém jakosti pozemních komunikací v ČR (ČSN EN, TKP, TP). Technologické zásady při dopravě, pokládce a hutnění asfaltových hutněných směsí, technologické zásady při dopravě a pokládce litých směsí. Návrhy zhutňovacích sestav.

*Asfaltové emulze a technologie využívající emulze. Podmínky pro používání postřiků.

*Technologie recyklace asfaltových vozovek (recyklace za horka, recyklace za studena).

*Obrusné vrstvy se sníženou hlučností.

*Nízkoteplotní asfaltové směsi.

*Asfaltové směsi typu SAL. Vyztužování asfaltových vrstev.

*Směsi a vrstvy stmelené hydraulickými pojivy, mezerovitý cementový beton. Využívání druhotných materiálů.

*Technologie cementobetonových vozovek a vlastnosti CB krytů (vč. betonu s obnaženým kamenivem a grinding).

*Pomalu degradující vozovky, vozovky s dlouhou životností - řešení v oblasti asfaltových směsí (VMT, SMA L apod.).

*Vozovky na mostech.

*Dlážděné vozovky.

*Reologie asfaltových pojiv a směsí.

*Exkurze na obalovnu či silniční stavbu.

Osnova cvičení:

V rámci cvičení si student vybírá jedno ze zadaných témat na problematiku technologií silničních staveb. Na toto téma zpracovává odbornou esej a současně si připraví prezentaci. Tu v rámci předmětu pak přednese před svými kolegy - studenty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je doplnit znalosti studentů specializace KD o technologie a technická řešení v oblasti silničního stavitelství jako nadstavba k základnímu rozsahu znalostí získaných v předešlých letech studia.

Studijní materiály:

Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2016

Hanzík V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015

Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT, Praha 2006

Gschwendt I. a kolektiv: Vozovky - Obnova, zesilování s rekonstrukce, JAGA, Bratislava, 2004

Kolektiv autorů: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vídeň, 2002

Nichols C.: Asphalt Mixture Specification and Testing, CRC Press, Boca Raton, 2017

www.pjpk.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-229

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A229
místnost TH:A-229

12:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A229

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4929606.html