Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí dopravních staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D36EXS ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jan Valentin
Přednášející:
Petr Mondschein, Jan Valentin
Cvičící:
Petr Mondschein, Jan Valentin
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Odborný předmět je určen studentům doktorského studia, kteří mají zájem o rozšíření znalostí v oblasti materiálového výzkumu a posuzování chování konstrukcí silničních stav. Cílem je studentům poskytnout především poznatky v oblasti pokročilých funkčních a dynamických zkoušek, které se využívají při hlubším posuzování a hodnocení materiálů a kompozitů silničních staveb.

Požadavky:

Odevzdání seminární práce a výsledků experimentální úlohy. Prezentace poznatků a výsledků experimentální úlohy formou 20 minutové prezentace s následným pohovorem se studentem.

Další požadavky: s ohledem k experimentální části vyučovaného odborného předmětu je povinností studenta fyzicky se účastnit procvičování a řešení experimentálních úloh (docházka).

Osnova přednášek:

Osnova přednášek, které mají nejčastěji charakter společných setkání s malou skupinou doktorandů a jsou doplněné společnou odbornou diskusí odpovídá obsahu předmětu.

*1. Přístupy a zkoušky stanovení nadstavbových vlastností kameniva (včetně kamenné moučky)

*2. Principy návrhu složení a ověření hydraulickými pojivy stmelených směsí a směsí recyklace prováděné za studena

*3. Asfaltová pojiva a přístupy pokročilých zkoušek (performance-based testy, funkční přístup k posuzování, reologické modely)

*4. Využívání reologických měření asfaltových pojiv pomoci dynamického smykového reometru

*5. Měřené technické charakteristiky a vlastnosti s využitím DSR u asfaltových pojiv (tuhost, únava, dotvarování) a zkouška MSCR

*6. Návrh složení hutněných a litých asfaltových směsí a materiálové charakteristiky

*7. Funkční zkoušky asfaltových směsí – principy, výhody a podstata pro charakterizaci kompozitů

*8. Vozovkový cementový beton (odolnost proti střídavému účinku mrazu a vody, tixotropie)

Osnova cvičení:

Laboratorní praktika:

• Základní zkoušky asfaltových pojiv, včetně dynamické viskozity a silové duktility

• Zkoušky prováděné na dynamickém smykovém reometru

• Zkoušky prováděné na průhybovém trámečkovém reometru, včetně laboratorního stárnutí asfaltových pojiv

• Dynamické funkční zkoušky prováděné na univerzálních testerech (tuhost, dotvarování, únava, dynamické moduly apod.)

• Procvičování návrhu a optimalizace složení asfaltové směsi nebo hydraulickým pojivem stmelené směsi

• Provádění zadaných úloh s ověřováním pokročilých charakteristik asfaltového pojiva nebo asfaltové směsi nebo hydraulickým pojivem stmelené směsi

Cíle studia:

Odborný předmět je určen studentům doktorského studia, kteří mají zájem o rozšíření znalostí v oblasti materiálového výzkumu a posuzování chování konstrukcí silničních stav. Cílem je studentům poskytnout především poznatky v oblasti pokročilých funkčních a dynamických zkoušek, které se využívají při hlubším posuzování a hodnocení materiálů a kompozitů silničních staveb.

Studijní materiály:

Povinná:

Kim, R.: Modelling of Asphalt Concrete, ASCE Press, Reston, 2009

Luxemburk, F.: Aplikace lineárně viskoelastické hmoty v silničním stavitelství, DT ČVTS, Praha, 1977

Read, J., Whiteoak, D.: The Shell Bitumen Handbook, Thomas Telford Publishing, London, 2003

Sobotka, Z.: Reologie hmot a konstrukcí, Academia Praha, Praha, 1981

Valentin, J.: Užitné vlastnosti a reologie asfaltových pojiv a směsí, INPRESS, Praha 2003

Doporučená:

Gschwendt I.: Vozovky – Konštrukcie a ich dimenzovanie, JAGA, Bratislava, 1999

Hanzík V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015

Kolektiv autorů: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vídeň, 2002

Nichols C.: Asphalt Mixture Specification and Testing, CRC Press, Boca Raton, 2017

Partl M., et al.: Advances in Interlaboratory Testing and Evaluation of BItuminous Materials, Springer Verlag, Heidelberg, 2013

Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24440305.html