Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí dopravních staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D36EXS ZK 2P česky
Přednášející:
Petr Mondschein, Jan Valentin (gar.)
Cvičící:
Petr Mondschein, Jan Valentin (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:
Požadavky:

Odevzdání seminární práce a výsledků experimentální úlohy. Prezentace poznatků a výsledků experimentální úlohy formou 20 minutové prezentace s následným pohovorem se studentem.

Další požadavky: s ohledem k experimentální části vyučovaného odborného předmětu je povinností studenta fyzicky se účastnit procvičování a řešení experimentálních úloh (docházka).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Laboratorní praktika:

• Základní zkoušky asfaltových pojiv, včetně dynamické viskozity a silové duktility

• Zkoušky prováděné na dynamickém smykovém reometru

• Zkoušky prováděné na průhybovém trámečkovém reometru, včetně laboratorního stárnutí asfaltových pojiv

• Dynamické funkční zkoušky prováděné na univerzálních testerech (tuhost, dotvarování, únava, dynamické moduly apod.)

• Procvičování návrhu a optimalizace složení asfaltové nebo hydraulickým pojivem stmelené asfaltové směsi

• Provádění zadaných úloh s ověřováním pokročilých charakteristik asfaltového pojiva nebo asfaltové směsi nebo hydraulickým pojivem stmelené směsi

Cíle studia:
Studijní materiály:

!Povinná 1 Kim, R.: Modelling of Asphalt Concrete, ASCE Press, Reston, 2009

!Povinná 2 Luxemburk, F.: Aplikace lineárně viskoelastické hmoty v silničním stavitelství, DT ČVTS, Praha, 1977

!Povinná 3 Read, J., Whiteoak, D.: The Shell Bitumen Handbook, Thomas Telford Publishing, London, 2003

!Povinná 4 Sobotka, Z.: Reologie hmot a konstrukcí, Academia Praha, Praha, 1981

!Povinná 5 Valentin, J.: Užitné vlastnosti a reologie asfaltových pojiv a směsí, INPRESS, Praha 2003

?Doporučená 1 Gschwendt I.: Vozovky – Konštrukcie a ich dimenzovanie, JAGA, Bratislava, 1999

?Doporučená 2 Hanzík V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015

?Doporučená 3 Kolektiv autorů: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vídeň, 2002

?Doporučená 4 Nichols C.: Asphalt Mixture Specification and Testing, CRC Press, Boca Raton, 2017

?Doporučená 5 Partl M., et al.: Advances in Interlaboratory Testing and Evaluation of BItuminous Materials, Springer Verlag, Heidelberg, 2013

?Doporučená 6 Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24440305.html