Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Realizace pozemních komunikací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136RPK Z,ZK 6 3P+2C česky
Vztahy:
Předmět 136RPK lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 136DSUZ
Garant předmětu:
Petr Mondschein
Přednášející:
Petr Mondschein
Cvičící:
Jiří Černý, Karel Fazekas
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Předmět v teoretické části seznamuje studenty s materiály využívanými v silničním stavitelstvím, jejich vlastnostmi, zkoušením a použitím. Ve cvičení jsou prohlubovány znalosti z projektování.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu. Průběžné korigování prací a kontrola v průběhu výuky. Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu.

Osnova přednášek:

1. Konstrukce vozovky, funkce konstrukčních vrstev, volba konstrukce vozovky

2. Kamenivo, základní charakteristiky a zkoušení kameniva, výroba kameniva

3. Nestmelené směsi, realizace, doprava, pokládka, kontrola

3. Asfaltová pojiva, historie asfaltových pojiv, jejich výroba, rozdělení, zkoušení asfaltových pojiv

4. Druhy asfaltových směsí, požadavky na chování asfaltových směsí, rozdělení podle výrobků a názvosloví

5. Zkoušení asfaltových směsí, návrh asfaltových směsí

6. Výroba, doprava, pokládka asfaltových směsí, kontrola hotových vrstev

7. Mechanismy pro výrobu, pokládku a hutnění asfaltových směsí

8. Hydraulicky stmelené směsi, jejich využití, výroba, pokládka, kontrola

9. CB vozovky, vývoj technologie CB vozovek, materiálové vstupy, realizace CB vozovek, ošetřování CB krytů, 10. kontrola a zhotovení CB krytů, mechanismy nutné pro realizaci CB krytů

11. Zeminy a jejich rozdělení, názvosloví, únosnost, zhutnitelnost, funkce zemní pláně a aktivní zóny

12. Zlepšování a úprava zemin, stanovení zpracovatelnosti

13. Recyklace materiálů, rozdělení recyklace dle místa a teploty, principy recyklace, výrobní mechanismy

Osnova cvičení:

1. Základy trasování pozemních komunikací

2. Návrhové prvky pozemních komunikací

3. Směrové a výškové vedení trasy

4. Klopení vozovky kolem osy

5. Vzorové příčné řezy

6. Pracovní řezy

7. Návrh odvodnění

8. Výkaz výměr

9. Technická infrastruktura

Cíle studia:

Student se seznámí s problematikou silničních stavebních materiálů, s jejich vlastnostmi a zkoušením. Cílem je získat znalosti pro správnou aplikaci silničních stavebních materiálů v konstrukci vozovek a zemním tělese. Student si prohloubí znalosti v projektování extravilánových komunikací.

Studijní materiály:

[1] Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2016, ISBN 978-80-87438-59-6

[2] Hanzík, V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí. Revidované a rozšířené vyd. s poč. programem, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015, ISBN 978-80-903925-6-4

[3] Shell Bitumen Handbook, sixth edition, ICE Publishing; 6th edition, 2014, ISBN 978-0727758378

[4] K. Bačová, I. Gschwendt, R. Staňo, F. Schlosser, J. Komačka.: Stavba ciest a diaľnic, Nakladateľstvo STU, 2012, ISBN: 978-80-227-3831-6

[5] Technické podmínky (TP) http://www.pjpk.cz/technicke-podminky-tp/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-264

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B264
místnost TH:B-264

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B264

místnost TH:A-228

10:00–12:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A228
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4203506.html