Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Theory of Roadways and their Sustainability

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D36TVU_EN ZK anglicky
Garant předmětu:
Ludvík Vébr
Přednášející:
Ludvík Vébr
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Typy konstrukcí vozovek, jejich základní modely, přístupy k výpočtu (teoretické řešení vícevrstvých systémů). Požadavky na komplexní návrhovou metodu, charakteristiky silničních stavebních materiálů, okrajové podmínky (podmínky v podloží, klimatické podmínky apod.). Diagnostika a hodnocení technického stavu vozovek a podloží – metody. Nedestruktivní diagnostika vozovek a podloží – georadarová metoda. Degradace vozovky. Výpočet zesílení. Hospodaření s vozovkami.

Požadavky:

Forma přednášek, termíny a rozsah požadavků ke zkoušce jsou upřesněny přednášejícím.

Osnova přednášek:

1. Typy konstrukcí vozovek, jejich základní modely.

2. Přístupy k výpočtu (teoretické řešení vícevrstvých systémů).

3. Požadavky na komplexní návrhovou metodu.

4. Charakteristiky silničních stavebních materiálů.

5. Okrajové podmínky (podmínky v podloží, klimatické podmínky apod.).

6. Diagnostika a hodnocení technického stavu vozovek a podloží - metody.

7. Diagnostika a hodnocení technického stavu vozovek a podloží - metody.

8. Nedestruktivní diagnostika vozovek a podloží.

9. Georadarová metoda.

10. Georadarová metoda.

11. Degradace vozovky.

12. Výpočet zesílení.

13. Hospodaření s vozovkami.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Student si prohloubí znalosti v oblasti mechaniky vozovek, získá další informace o chování konstrukce vozovky a podloží za různých návrhových podmínek. Student se blíže seznámí s navrhováním různých konstrukčních typů vozovek, resp. vozovek určených jak pro podmínky běžného silničního provozu, tak i pro speciální zatížení (např. letadla, nakladače apod.).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

- Huang, Y. H., Pavement Analysis and Design, Prentice-Hall, 1993, pp. 192 -200.353 Illinois Department of Transportation, Standard Specifications for Road and Bridge Construction, 2002.

- Anastasios M. Ioannides a; Jun Peng - Dagger a; James R. Swindler Jr., Department of Civil and Environmental Engineering, University of Cincinnati (ML-0071). Cincinnati, OH. USA „ABAQUS model for PCC slab cracking“(December 2006)

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek

Doporučená literatura:

- Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch

- Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

- TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2

- TP 233 - Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací

Poznámka:

IZP

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6094606.html