Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Dopravní stavby

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136DSA Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Michal Uhlík, Ludvík Vébr (gar.), Leoš Horníček
Cvičící:
Michal Uhlík, Ludvík Vébr (gar.), Ondřej Bret, Peter Gallo, Tomáš Havlíček, Jan Hradil, Jaromíra Ježková, Petr Kučera, Vít Lojda, Lenka Lomoz, Petr Mondschein, Lucie Popíková, Marek Pýcha, Pavla Vacková, Tereza Valentová, Štěpán Verner, Jakub Veselý, Jana Vlasáková, Michal Weber, Jan Zvěřina, Josef Žák
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Úvod do silničního stavitelství, legislativa a předpisy, dělení PK, návrhové prvky trasy, funkce komunikace v závislosti na jejím významu, návrh šířkového uspořádání - extravilán vs. intravilán. Městské inženýrství a specifika místních komunikací, novostavba vs. rekonstrukce, šířkové uspořádání MK, doprava v klidu, veřejná hromadná doprava a její preference (kolejová i nekolejová), křižovatky, autobusová nádraží. Pěší doprava, přechody pro chodce a místa pro přecházení, obytné a pěší zóny, zóny 30, úpravy pro nevidomé a zdravotně postižené, cyklistická doprava. Zemní těleso, silniční objekty, odvodnění PK, bezpečnostní zařízení na PK. Vozovka (a chodník) - konstrukce, rozdělení, uplatnění, materiály vrstev, návrh dle TP 170, provádění. Projektová dokumentace - přílohy, negativní účinky dopravy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

:Sylaby jednotlivých přednášek - studijní pomůcka předávaná elektronicky (v posledním platném znění) studentům.

?Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

?Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,

?ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,

?ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,

?ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel,

?ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže,

?ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek

?ČSN 73 6425-2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště

?TP 103 Navrhování obytných a pěších zón,

?TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na MK,

?TP 170 Navrhování vozovek PK (včetně Dodatku 1),

?TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací,

?TP 218 Navrhování zón 30.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-264

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B264
místnost TH:B-264

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B264
místnost TH:B-264

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B264
Út
místnost TH:B-374

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:A-333

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A333
místnost TH:B-374

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:A-333

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A333
St
místnost TH:A-s134

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
As134
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1829906.html