Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Trafic Surveys and Theory of Traffic Flow

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D36TDP_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Ludvík Vébr
Přednášející:
Michal Uhlík, Ludvík Vébr
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Dopravní průzkumy – členění, druhy, analýza dopravy, výhledové intenzity. Speciální dopravní průzkumy – cyklisté, pěší, parkování, MHD, vážení vozidel. Základní způsoby sledování dopravního proudu. Základní charakteristiky pohybu jednotlivého vozidla. Rovnice kontinuity, bodová hustota proudu. Parametry plynulosti pohybu a jejich vztah na spotřebu PHM. Mikroskopické a makroskopické modely dopravního proudu. Sledování rizikových - konfliktních situací

Požadavky:

Odevzdání zpracované problematiky v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Osnova přednášek:

Dopravní průzkumy - členění, druhy, analýza dopravy, výhledové intenzity.

Speciální dopravní průzkumy - cyklisté, pěší, parkování, MHD, vážení vozidel.

Základní způsoby sledování dopravního proudu.

Základní charakteristiky pohybu jednotlivého vozidla.

Rovnice kontinuity, bodová hustota proudu.

Parametry plynulosti pohybu a jejich vztah na spotřebu PHM.

Mikroskopické a makroskopické modely dopravního proudu.

Sledování rizikových - konfliktních situací.

Osnova cvičení:

V rámci předmětu není cvičení. Individuální zpracování příslušné problematiky z oboru dopravního inženýrství, včetně provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů

Cíle studia:

Prohloubení znalostí v oblasti dopravního inženýrství

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

• HCM - Highway Capacity Manual, 7th Edition. Transportaion Research Board, Washington D.C., 2022. ISBN-13: 978-0-309-27566-8

• HBS - Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen. Forschungsgessellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Köln, Ausgabe 2015. ISBN 978-3-86446-103-3

• TP 189 – Stanovení intenzit na pozemních komunikacích, II. vydání (06/2012)

• Slabý, P. Uhlík, M., Havlíček, T. – Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6.

Poznámka:

IZP, KD, VH

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6094506.html