Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136YSVT KZ 1 2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 136YSVT je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 136SS02
Garant předmětu:
Petr Mondschein
Přednášející:
Petr Mondschein, Petr Pánek
Cvičící:
Petr Mondschein, Petr Pánek
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez).Vybraný dopravně-inženýrský průzkum.

Požadavky:

Před konáním klasifikovaného zápočtu z předmětu musí být uzavřený předmět 136SS1

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

Zaměření a vykreslení stávajícího stavu zadaného úseku komunikace a jejího bezprostředního okolí. Návrh rekonstrukce. Vypracování příloh:

* Technická zpráva (popisující zaměření)

* Polygonový pořad včetně topografie polygonových bodů,

* Seznam souřadnic podrobných bodů (Y,X,Z,KÓD)

* Situaci zaměřeného úseku

* Polní formuláře (polní náčrty, zápisník technické nivelace pro kontrolu polygonového pořadu, výpočet vyrovnání polygonu,…..).

Návrh vhodného řešení PK pro zlepšení bezpečnosti, estetiky a užitné hodnoty komunikace

Vypracování příloh:

* Technická zpráva (popis stávajícího stavu a nového návrhu)

* Situace nového stavu

* Podélný profil

* Vzorový příčný řez

* Charakteristické řezy

Cíle studia:

Student získá praktické zkušenosti z geodézie dopravních staveb, oživí si pracovní postupy pro různá měření a zacházení s přístroji (nivelační přístroj, totální stanice, pásmo).

Studijní materiály:

!Pospíšil, Štroner: Stavební geodézie - doplňkové skriptum pro obor A. Praha ČVUT, 2010, ISBN 978-80-01-04594-7

!Hánek: Stavební geodézie, 1. vyd. Praha, ČVUT 2007, dotisk 2010. 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2

!Braun - Návody pro výuku v terénu ze silničních staveb def.pdf

Poznámka:
Další informace:
není
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3405206.html