Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136YSVT KZ 1 2C česky
Korekvizita:
Silniční stavby 2 (136SS02)
Přednášející:
Petr Pánek, Petr Mondschein
Cvičící:
Petr Pánek, Petr Mondschein, Ludvík Vébr
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), vytýčení přechodnice.Vybraný dopravně-inženýrský průzkum.

Požadavky:

před konáním zkoušky z předmětu musí být uzavřený předmět 136SS1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student získá praktické zkušenosti z geodézie dopravních staveb, oživí si pracovní postupy pro různá měření a zacházení s přístroji (nivelační přístroj, teodolit, pásmo, pentagon).

Studijní materiály:

!Pospíšil, Štroner: Stavební geodézie - doplňkové skriptum pro obor A. Praha ČVUT, 2010, ISBN 978-80-01-04594-7

!Hánek: Stavební geodézie, 1. vyd. Praha, ČVUT 2007, dotisk 2010. 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2

?Lu, Qu, Qiao, Shubo: Introduction to Geodetic Datum and Geodetic Systems. Springer Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-41245-5

?Hánek, Maršíková: Geodézie pro obor pozemkové úpravy a převody nemovitostí. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2007, ISBN 978-80-7040-971-8

?Bajer, Procházka: Inženýrská geodézie 10, 20. Praha ČVUT, 1997, ISBN 80-01-01673-0.

:Pipková, Kaun: Návody pro výuku v terénu ze silnic

:Švec: Stavební geodésie 10 - Praktická výuka

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3405206.html