Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pozemní komunikace II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D36PK2 ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Petr Mondschein
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Odborný předmět je určen studentům doktorského studia, kteří mají zájem o rozšíření znalostí v oblasti realizace staveb a kontrolních mechanismů na stavbě. Důraz je kladen na vozovky s asfaltovým krytem.

Požadavky:

Zpracování seminární práce na dané téma, dále pak sestavení hutnícího schématu a ověření jeho funkčnosti specializovaným softwarem.

Osnova přednášek:

1. Výroba asfaltových směsí a betonu, obalovny, betonárny, návrh asfaltové směsi

2. Doprava a dopravní mechanismy, optimalizace dopravních tras

3. Pokládka asfaltových směsí, betonu, nestmelených směsí a hydraulicky stmelených směsí

4. Hutnící mechanismy a hutnění, výběr hutnící techniky, návrh hutnící sestavy na základě okrajových podmínek stavby

5. Kontrola kvality

6. Moderní a inovativní metody kontroly provedených prací

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem studia je prohloubit znalosti v oblasti realizace staveb a kontrolních mechanismů na stavbě. Student by měl umět navrhnout celý stavební proces tj. výrobu - dopravu - pokládku, tak aby byla realizována vzájemně v souladu s minimálním dopadem na okolní prostředí a s optimalizací staveništní techniky tj. s minimalizací uhlíkové stopy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Kačová K., Gschwendt I. a kol.: Stavba ciest a dialnic, STU Bratislava, 2012 ISBN 978-80-227-3831-6

Schlosser F. a kolektiv: Materiály a technologie na stavbu vozoviek, ŽU v Žilině 2014, ISBN 978-80-554-0935-1

Klir, G., Juan, B. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. New Jersey: Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-101171-5.

Novák, V. Základy fuzzy modelování. Praha: BEN, 2000, ISBN 80-7300-009-1.

Václav Hanzík a kolektiv. Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2015, ISBN 978-80-903925-6-4

Doporučená literatura:

Ross, T. J. Fuzzy logic with engineering applications. New York, NY: McGraw-Hill, 1995, ISBN 0-07-113637-1.

Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015

Poznámka:

KD

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24440705.html