Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pozemní komunikace II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D36PK2 ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Petr Mondschein
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Odborný předmět je určen studentům doktorského studia, kteří mají zájem o rozšíření znalostí v oblasti realizace staveb a kontrolních mechanismů na stavbě. Důraz je kladen na vozovky s asfaltovým krytem.

Požadavky:

Zpracování seminární práce na dané téma, dále pak sestavení hutnícího schématu a ověření jeho funkčnosti specializovaným softwarem.

Osnova přednášek:

1. Výroba asfaltových směsí a betonu, obalovny, betonárny, návrh asfaltové směsi

2. Doprava a dopravní mechanismy, optimalizace dopravních tras

3. Pokládka asfaltových směsí, betonu, nestmelených směsí a hydraulicky stmelených směsí

4. Hutnící mechanismy a hutnění, výběr hutnící techniky, návrh hutnící sestavy na základě okrajových podmínek stavby

5. Kontrola kvality

6. Moderní a inovativní metody kontroly provedených prací

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem studia je prohloubit znalosti v oblasti realizace staveb a kontrolních mechanismů na stavbě. Student by měl umět navrhnout celý stavební proces tj. výrobu - dopravu - pokládku, tak aby byla realizována vzájemně v souladu s minimálním dopadem na okolní prostředí a s optimalizací staveništní techniky tj. s minimalizací uhlíkové stopy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Kačová K., Gschwendt I. a kol.: Stavba ciest a dialnic, STU Bratislava, 2012 ISBN 978-80-227-3831-6

Schlosser F. a kolektiv: Materiály a technologie na stavbu vozoviek, ŽU v Žilině 2014, ISBN 978-80-554-0935-1

Klir, G., Juan, B. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. New Jersey: Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-101171-5.

Novák, V. Základy fuzzy modelování. Praha: BEN, 2000, ISBN 80-7300-009-1.

Václav Hanzík a kolektiv. Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2015, ISBN 978-80-903925-6-4

Doporučená literatura:

Ross, T. J. Fuzzy logic with engineering applications. New York, NY: McGraw-Hill, 1995, ISBN 0-07-113637-1.

Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015

Poznámka:

KD

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24440705.html