Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Mechanika vozovek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136YMVZ Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Ludvík Vébr (gar.)
Cvičící:
Ludvík Vébr (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj u nás a ve světě, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální dopravní plochy s extrémním zatížením, modelování tuhé cementobetonové vozovky pomocí 3D MKP.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Mechanika vozovek - úvod

2. Návrhové metody, historie, rozdělení, popis. Navrhování vozovek v ČR

3. Návrh a posouzení CB vozovky na běžné silniční zatížení podle TP 170

4. Moderní metody modelování CB vozovky v MKP

5. Extrémní zatížení konstrukcí vozovek. Vliv konfigurace návrhové zatěžovací sestavy na napjatost a přetvoření v konstrukci vozovky

6. Návrh a posouzení asfaltové vozovky pro nestandardní zatížení

7. až 12. Ve cvičeních se na praktickém zadání procvičí odborná problematika přednášená v přednáškách č. 3, 5 a 6

Osnova cvičení:

Ve cvičeních se na praktickém zadání procvičí odborná problematika odpřednášená v přednáškách:

3. Návrh a posouzení CB vozovky na běžné silniční zatížení podle TP 170

5. Extrémní zatížení konstrukcí vozovek. Vliv konfigurace návrhové zatěžovací sestavy na napjatost a přetvoření v konstrukci vozovky

6. Návrh a posouzení asfaltové vozovky pro nestandardní zatížení

Cíle studia:

Student se seznámí se základy mechaniky vozovek, získá základní informace o chování konstrukce vozovky a podloží za různých návrhových podmínek. Student se seznámí s navrhováním různých konstrukčních typů vozovek, resp. vozovek určených jak pro podmínky běžného silničního provozu, tak i pro speciální zatížení (např. letadla, nakladače apod.).

Studijní materiály:

![1] Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

?[2] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

?[3] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (včetně Dodatku)

?[4] TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2

?[5] Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch, 2006. ISBN 80-8070-571-2

?[6] Zajíček K. a kolektiv: Technologie stavby vozovek. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2014, ISBN 978-80-87438-59-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-264

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B264
místnost TH:B-264

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B264
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24961305.html