Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mechanika vozovek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136YMVZ Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Ludvík Vébr
Přednášející:
Ludvík Vébr
Cvičící:
Ludvík Vébr
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj u nás a ve světě, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální dopravní plochy s extrémním zatížením, modelování tuhé cementobetonové vozovky pomocí 3D MKP.

Požadavky:

Přednášky povinné nejsou, ale jsou dozajista lepším podkladem pro pochopení vyučované problematiky, než samostatné studium ze sylabů, poskytovaných přednášejícím.

Cvičení jsou povinná - upřesnění s vyučujícími.

Odevzdání práce v předepsaném rozsahu a termínu.

Osnova přednášek:

1. Mechanika vozovek - úvod

2. Návrhové metody, historie, rozdělení, popis. Navrhování vozovek v ČR

3. Návrhová metoda TP 170 - novelizace 2023

4. Návrh a posouzení CB vozovky na běžné silniční zatížení podle TP 170

5. Moderní metody modelování CB vozovky v MKP

6. Extrémní zatížení konstrukcí vozovek. Vliv konfigurace návrhové zatěžovací sestavy na napjatost a přetvoření v konstrukci vozovky

7. Návrh a posouzení asfaltové vozovky pro nestandardní zatížení

Osnova cvičení:

Ve cvičeních se na praktickém zadání procvičí odborná problematika odpřednášená v přednáškách 4, 6 a 7.

1.+2. Návrh a posouzení CB vozovky na běžné silniční zatížení podle TP 170

3.+4. Extrémní zatížení konstrukcí vozovek. Vliv konfigurace návrhové zatěžovací sestavy na napjatost a přetvoření v konstrukci vozovky

5.+6. Návrh a posouzení asfaltové vozovky pro nestandardní zatížení

Cíle studia:

Student se seznámí se základy mechaniky vozovek, získá základní informace o chování konstrukce vozovky a podloží za různých návrhových podmínek. Student se seznámí s navrhováním různých konstrukčních typů vozovek, resp. vozovek určených jak pro podmínky běžného silničního provozu, tak i pro speciální zatížení (např. letadla, nakladače apod.).

Studijní materiály:

!Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

!ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

!TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (včetně Dodatku)

!TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2

!ČOREJ J. a kolektiv. Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch, 2006. ISBN 80-8070-571-2

!ZAJÍČEK K. a kolektiv. Technologie stavby vozovek. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2014, ISBN 978-80-87438-59-6.

?Prezentace z přednášek, formát pdf, poskytováno přes MS Teams.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-264

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B264
místnost TH:B-264

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B264
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24961305.html