Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Městské komunikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136YMKO Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Michal Uhlík
Přednášející:
Michal Uhlík
Cvičící:
Michal Uhlík
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Specifika místních komunikací, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, bezpečnostní audit a inspekce, dopravní průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK

Požadavky:

Odevzdání všech úloh v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Odprezentování vybrané úlohy na jedné z posledních hodin.

Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence.

Průběžné korigování prací a kontrola v průběhu výuky.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu

Osnova přednášek:

1. Úvod do místních komunikací, specifika místních komunikací.

2. Funkce komunikace, příčný řez dle ČSN 73 6110 – technické požadavky, ukázky příkladů různých řešení,

3.Křižovatky – dělení, rozdíly, kapacita, výhody a nevýhody jednotlivých typů, technické parametry potřebné pro zvládnutí zadané úlohy.

4. Okružní křižovatky

5.Ukázky projektů, bakalářských a diplomových prací, ukázky bezpečnostních auditů, bezpečnostní inspekce, rozhledy - křižovatka, sjezd, přechod pro chodce

6.prezentace vybrané ÚLOHY

7.prezentace vybrané ÚLOHY

Osnova cvičení:

1. ÚLOHA 1 - Řešení rekonstrukce komunikace se zaměřením na úpravu příčného uspořádání MK.

2. ÚLOHA 2 - Zdokumentování dvou křižovatek (jedné vhodně navržené a jedné nevhodně navržené, včetně vyhodnocení nehodovosti + návrh na rekonstrukci)

3. ÚLOHA 3 - Ověření rozhledů na vybraném přechodu pro chodce a sjezdu.

4. Dopravní průzkum

5. odevzdání úloh, zápočty

6. rezerva za odpadnutí výuky

Cíle studia:

Rozšíření poznatků ze základního studia, objasnění metodik používaných v ČSN a v praxi.

Studijní materiály:

- powerpointové podklady ve složce Teams

- Platné technické normy ČSN, technické podmínky - viz www.pjpk.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-264

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B264
místnost TH:B-264

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B264
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24503805.html