Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Městské komunikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136YMKO Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Michal Uhlík, Petr Slabý
Cvičící:
Michal Uhlík, Petr Slabý, Ludvík Vébr
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.PK v územním plánování - legislativa, řešení v území, ÚPD, zadání ÚLOHY 1 – ÚP města

2.Volno na ÚLOHU 1

3.Organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování, nehodovost, zadání ÚLOHY 2 – NEHODOVOST

4.Volno na ÚLOHU 2

5.Funkce komunikace, příčný řez dle ČSN 73 6110 – technické požadavky, ukázky příkladů různých řešení, zadání ÚLOHY 3 – Řešení rekonstrukce komunikace se zaměřením na úpravu příčného uspořádání MK. Zadání dopravního průzkumu.

6.Volno na ÚLOHU 3

7.Křižovatky – dělení, rozdíly, kapacita, výhody a nevýhody jednotlivých typů, technické parametry potřebné pro zvládnutí zadané úlohy. Zadání ÚLOHY 4 – výběr a zdokumentování dvou křižovatek (jedné vhodně navržené a jedné nevhodně navržené + návrh na rekonstrukci)

8.Volno na ÚLOHU 4

9.Dopravní průzkum

10.Volno na zpracování výsledků

11.prezentace vybrané ÚLOHY

12.odevzdání úloh, zápočty

13.rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozšíření poznatků ze základního studia, objasnění metodik používaných v ČSN.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-264

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B264
místnost TH:B-264

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B264
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24503805.html