Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letiště

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136YLET Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Pánek
Přednášející:
Petr Pánek
Cvičící:
Petr Pánek
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

Požadavky:

Není požadováno.

Osnova přednášek:

1. Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy

2. Pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY,

3. Kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť,

4. Provozní využitelnost,

5. Překážkové plochy, ochranná pásma

6. Únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště,

7. Vizuální navigační prostředky, světelná zařízení,

8. Zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti,

9. Struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch,

10. Návrh letiště,

11. Heliporty.

Osnova cvičení:

* Seminární práce o zahraničním civilním letišti

* Výpočet provozní využitelnost vzletové a přistávací dráhy (RWY)

Cíle studia:

Student získá znalosti o potřebách provozu na letišti. Dále získá podrobnější znalosti o navrhování letištních ploch a seznámí se s legislativou a předpisy civilního letectví.

Studijní materiály:

[1] LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 - MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, Úřad pro civilní letectví, https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm,

[2] Certifikační specifikace a poradenský materiál pro návrh letišť (CS-ADR-DSN) (CS-ADR-DSN – 6. vydání)

[3] Zákon č. 49/1997 Sb. - Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.

[4] LETECKÝ PŘEDPIS HELIPORTY L14H - MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, Úřad pro civilní letectví, https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm,

[5] Planning and Design of Airports - Robert Horonjeff,Francis X. McKelvey, William J. Sproule, Seth B. Young, ISBN: 978-0-07-164255-2

[6] online Sylaby přednášek K136 - http://d2051.fsv.cvut.cz/ylet.htm

Poznámka:
Další informace:
http://d2051.fsv.cvut.cz/ylet.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24833605.html