Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Mechanika vozovek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D36MEV ZK 2P česky
Přednášející:
Petr Pánek, Ludvík Vébr (gar.)
Cvičící:
Petr Pánek, Ludvík Vébr (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Typy konstrukcí vozovek, jejich základní modely, přístupy k výpočtu (teoretické řešení vícevrstvých systémů). Požadavky na komplexní návrhovou metodu, charakteristiky silničních stavebních materiálů, okrajové podmínky (podmínky v podloží, klimatické podmínky apod.). Diagnostika a hodnocení technického stavu vozovek a podloží – metody. Nedestruktivní diagnostika vozovek a podloží – georadarová metoda. Degradace vozovky. Výpočet zesílení. Hospodaření s vozovkami.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Huang, Y. H., Pavement Analysis and Design, Prentice-Hall, 1993, pp. 192 -200.353 Illinois Department of Transportation, Standard Specifications for Road and Bridge Construction, 2002.

Anastasios M. Ioannides a; Jun Peng - Dagger a; James R. Swindler Jr., Department of Civil and Environmental Engineering, University of Cincinnati (ML-0071). Cincinnati, OH. USA „ABAQUS model for PCC slab cracking“(December 2006)

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek

Doporučená literatura:

Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2

TP 233 - Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet144405.html