Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136BAPR Z 12 10C česky
Garant předmětu:
Petr Mondschein
Přednášející:
Cvičící:
Petr Mondschein, Michal Uhlík
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Zadaným tématem bakalářských prací může být projekt, dopravní průzkumy, rešerše vybrané problematiky s aplikací v praxi pro různá technická řešení silničních staveb, laboratorní zkoušky pro ověření funkčnosti různých materiálů pro vozovky pozemních komunikací apod. Z hlediska projektování jsou nejčastější témata prací např. projekt novostavby nebo rekonstrukce vybraného úseku pozemní komunikace (obchvat, průtah), řešení komunikační sítě ve vybrané oblasti města, návrh novostavby nebo rekonstrukce křižovatek, návrh letiště, heliportu apod. Z hlediska konstrukcí vozovek a technologií silničních staveb jsou nejčastější témata prací např. porovnání různých materiálových řešení pro asfaltové, betonové vozovky, zahrnující příslušné kompozitní materiály nebo vstupní složky (pojiva, kamenivo apod.), posouzení chování určitého materiálu nebo typu konstrukce laboratorními metodami, případně provádění simulací apod.

Požadavky:

Zhotovení bakalářské práce v souladu se schváleným zadáním v požadované kvalitě a rozsahu. Průběžné konzultace s vedoucím bakalářské práce. Odevzdání bakalářské práce v předepsaném termínu, rozsahu a kvalitě.

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Ověření zda je student schopen samostatné tvůrčí práce a zda dokáže využit znalosti získané bakalářských studiem, z odborné literatury, podkladů a dat získaných z praxe. Zpracování závěrečné práce jako jedné z podmínek úspěšného ukončení bakalářského studia.

Studijní materiály:

Platné zákony, vyhlášky, technické normy ČSN/ČSN EN/ISO, technické podmínky viz www.pjpk.cz, odborná literatura domácí a zahraniční, odborné články a výzkumné/technické zprávy

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4123206.html