Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Dopravní stavby a životní prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136DSZP Z,ZK 6 3P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Dopravní stavby a územní plánování (136DSUZ)
Přednášející:
Jan Hradil, Lenka Lomoz
Cvičící:
Jan Hradil, Lenka Lomoz, Jakub Veselý
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Předmět je koncipován jako úvod do problematiky vztahu silniční a kolejové dopravy k životnímu prostředí. Podrobněji je zacílen v oblasti kolejové dopravy na problematiku hluku a protihlukových opatření z pohledu stavebního inženýra. V oblasti silniční dopravy je předmět zaměřen na zklidňování dopravy, řešení obytných a pěších zón, řešení cyklistické dopravy včetně materiálových, technologických a návrhových řešení.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům detailnější pohled na problematiku projektování, posuzování a realizaci pozemních komunikací a železničních staveb v kontextu problematiky životního prostředí. V části silničních staveb řeší předmět tuto problematiku: místní komunikace a křižovatky, zklidňování dopravy, nemotoristická doprava, rozhledové poměry, doprava v klidu, hromadné garáže, dopravní značení, součásti a příslušenství pozemních komunikací, materiály a technologie v silničním stavitelství, diagnostika vozovek pozemních komunikací, negativní vlivy silničních staveb a automobilové dopravy na životní prostředí. V části železničních staveb řeší předmět tuto problematiku: výhody a nevýhody kolejové dopravy z pohledu vybraných složek životního prostředí, proces EIA v oblasti kolejové dopravy, vysvětlení pojmů bodový, liniový a plošný zdroj hluku, základní fyzikální principy v oblasti hluku, zdroje hluku v oblasti kolejové dopravy, protihluková opatření v kolejové dopravě, rozdělení protihlukových opatření dle materiálů a konstrukce, výhody a nevýhody základních konstrukcí protihlukových opatření, příklady aplikací.

Studijní materiály:

!Slabý, Uhlík, Havlíček, T.: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6

!Vébr, L., Karlický, P.: Dopravní zklidňování na místních komunikacích, Doporučený standard technický DOS T, soubor 6 - č. 15, Informační centrum ČKAIT - ISBN 80-86364-89-5

?Shell Bitumen Handbook, sixth edition, ICE Publishing; 6th edition, 2014, ISBN 978-0727758378

?Koten, B., English, C.: Environmental Nosie Barriers - 2nd. ed. , kniha, Spon Press, 2009, ISBN 978-0-415-43708-0

?FGSV, Handbuch fuer die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln, Ausgabe 2015, ISBN 9783864461033; 3864461030

: Národní referenční laboratoř pro komunální hluk: Odborné doporučení pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Ostrava, 2018, http://www.nrl.cz/Home/Page/platne.

:Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy, skripta, ČVUT v Praze, 2005, ISBN 80-01-003131-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-374

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-374

11:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3124606.html