Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Dopravní stavby a životní prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136DSZP Z,ZK 6 3P+2C česky
Vztahy:
Předmět 136DSZP lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 136DSUZ
Garant předmětu:
Jan Hradil
Přednášející:
Jan Hradil, Lenka Lomoz
Cvičící:
Jan Hradil, Lenka Lomoz, Jakub Veselý
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Předmět je koncipován jako úvod do problematiky vztahu silniční a kolejové dopravy k životnímu prostředí. Podrobněji je zacílen v oblasti kolejové dopravy na problematiku hluku a protihlukových opatření z pohledu stavebního inženýra. V oblasti silniční dopravy je předmět zaměřen na zklidňování dopravy, řešení obytných a pěších zón, řešení cyklistické dopravy včetně materiálových, technologických a návrhových řešení.

Požadavky:

Odevzdání projektu v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Povinná účast na cvičení, maximálně 2 omluvené absence.

Průběžné korigování prací a kontrola v průběhu výuky.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu

Osnova přednášek:

1. Konstrukce železniční trati - těleso konstrukce železniční trati se zaměřením na pražcové podloží, skladbu, vlastnosti, materiál.

2. Hodnocení hluku z dopravy I. část - zvuk, hluk, vibrace, vnímání zvuku, akustické hladiny, sčítání hladin, zdroje zvuku a jejich charakteristika, problematika hluku v dopravě možnosti hodnocení hluku z dopravy.

3. Hodnocení hluku z dopravy II. část - možnosti hodnocení hluku z dopravy, hluková legislativa.

4. Protihluková opatření - aktivní a pasivní PHO, rozdělení dle aplikace PHO, účinnost, realizace.

5. Legislativa, směrové řešení komunikací, zemní práce

6. Místní komunikace a křižovatky

7. Zklidňování dopravy, pěší doprava

8. Obytné a pěší zóny, rozhledové poměry

9. Doprava v klidu, hromadné garáže

10. Dopravní značení, součásti a příslušenství pozemních komunikací

11. Materiály a technologie v silničním stavitelství

12. Negativní vlivy silničních staveb a automobilové dopravy na životní prostředí

Osnova cvičení:

1. Výpočet a výkres směrového oblouku s krajními symetrickými klotoidickými přechodnicemi, návrhové parametry.

2. Výpočet základní ekvivalentní hladiny akustického tlaku z železniční dopravy, práce s grafikovy kolejové dopravy.

3. Výpočet snížení akustické hladiny v chráněném venkovním prostoru stavby z kolejové dopravy vlivem výšky a vzdálenosti protihlukové stěny od posuzovaného bodu.

4. Konsultace výsledků předešlých zadaných úkolů, diskuze nad zadanými tématy.

5. Návrh parkoviště – výpočet počtu stání a návrh uspořádání

6. Návrh parkoviště – odvodnění

7. Návrh rekonstrukce místní komunikace – situace

8. Návrh rekonstrukce místní komunikace – příčné řezy a návrh konstrukce vozovky

9. Návrh rekonstrukce místní komunikace - vodorovné a svislé dopravní značení

10. Návrh rekonstrukce místní komunikace - rozhledové poměry

11. Návrh rekonstrukce místní komunikace – dokončení návrhu projektu

12. Odevzdání projektu

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům detailnější pohled na problematiku projektování, posuzování a realizaci pozemních komunikací a železničních staveb v kontextu problematiky životního prostředí. V části silničních staveb řeší předmět tuto problematiku: místní komunikace a křižovatky, zklidňování dopravy, nemotoristická doprava, rozhledové poměry, doprava v klidu, hromadné garáže, dopravní značení, součásti a příslušenství pozemních komunikací, materiály a technologie v silničním stavitelství, diagnostika vozovek pozemních komunikací, negativní vlivy silničních staveb a automobilové dopravy na životní prostředí. V části železničních staveb řeší předmět tuto problematiku: výhody a nevýhody kolejové dopravy z pohledu vybraných složek životního prostředí, v oblasti kolejové dopravy, vysvětlení pojmů bodový, liniový a plošný zdroj hluku, základní fyzikální principy v oblasti hluku, zdroje hluku v oblasti kolejové dopravy, protihluková opatření v kolejové dopravě, rozdělení protihlukových opatření dle materiálů a konstrukce, výhody a nevýhody základních konstrukcí protihlukových opatření, příklady aplikací.

Studijní materiály:

- powerpointové podklady ve složce Teams

- Platné technické normy ČSN, technické podmínky - viz www.pjpk.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-581

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B581
St
Čt
místnost TH:B-581

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B581

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3124606.html